Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförening har sitt säte på gården Bräcke som ligger mitt på Tjörn. Området är en kulturbygd och det visar inte minst närheten till gravfält, en dös från stenåldern och hällristningar. 

Tidigare dokument finner du på vårt dropbox konto.

Utdrag ur föreningens stadgar

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.

Äldredagen 2018

Foto: Ragnar Karlsson Se filmklipp:  Alla medhjälparna i Hembygdsföreningen fick en blomma av kommunen för sin insats.

läs mer

Dagordning för styrelsemöte 2018-06-11 på Bräcke

Dagordning för styrelsemöte 2018-06-11 på Bräcke Mötet öppnas Val av justerare Godkännande av dagordning Midsommar Föregående mötesprotokoll Ekonomisk rapport Arbetskostnader för inbrott Stordal- och Fjälebrokvarnarna Trädgårdsresan Städningen Arbetsdagar Visioner för...

läs mer

Arrangemang 2019

11 mars kl 18 Berättarkväll Gert Linder berättar om sin far under rubriken: "Fritz Linder, en resa i verkligheten. Entré med kaffe-macka 50:- 25 mars kl 18 Repris  på Berättarkväll med Gert Linder. 30 mars kl 15 Hembygdsföreningens ÅRSMÖTE på Bräcke...

läs mer

Donation från Tjörns Skogsägareförening

Tjörns Hembygdsförening mottog i oktober 2017 en summa på 29 797 kronor som stod kvar på ett konto tillhörande Tjörns Skogsägareförening. Pengarna skulle användas för ”bevarande och utveckling” av vår förening. Samtidigt överlämnades tre protokollsböcker och tre...

läs mer

Bohuslänska jakter

Berättarkväll med temat Bohuslänska jakter Lokalen var fylld till sista plats på Bräcke Hembygdsgård när temat för denna berättarkväll var Bohuslänska Jakter. Jakter var namnet på de små fraktbåtar som trafikerade Bohuskusten under1900-1955 Arrangör var Tjörns...

läs mer

”Öktekaffe” 15 januari 2017

Foto: Ragnar Karlsson och Birgith  Åhs För att tacka alla medlemmar som på något sätt gjort en insats för Tjörns Hembygdsförening under gångna året bjöd föreningen in till ett öktekaffe. Cirka 80 medlemmar kom denna söndagseftermiddag till Kyrkans hus för delta i...

läs mer