Historia

Bräcke – en gård med anor.

Olaus Olsson övertog gården 1887 efter sina föräldrar Olof Berndtsson, som dött 1887, och modern Anna-Britta Andersdotter. Olaus brukade gården fram till 1917 då hans intresse för folkminnesstudier hade tagit över och gårdens skötsel kommit i andra hand. Grannarna Albert och Josef Johansson på Furusäter övertog gårdsbruket genom ett arrende och Olaus kunde då helt ägna sig åt sin forskning.
Efter tio år upphörde arrendet, och Olaus döttrar Agda och Hildegard Wallenfeldet tog över driften av gården och drev den med stor energi. Redan 1912 hade systrarna startat en hattaffär på gården och två år senare även en lanthandel. Under tiden som gården var utarrenderad byggde Hildegard och Agda en villa på en avstyckning av gården Furusäter, som kallades för Furuhäll. Här drev de lanthandel och kafé och pensionat. Lanthandeln lades ner 1940.