Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförening har sitt säte på gården Bräcke som ligger mitt på Tjörn. Området är en kulturbygd och det visar inte minst närheten till gravfält, en dös från stenåldern och hällristningar. 

Tidigare dokument finner du på vårt dropbox konto.

Utdrag ur föreningens stadgar

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.

Hembygdsfest

1962 hölls hembygdsfest med auktion på Hällers danspaviljong. Ursprungligen skulle festen hållits på Bräcke men regnvädret hindrade. Därför blev det dansbanan.

läs mer

Gustaf Halldin

1965 avled Gustaf Halldin. Han hade varit ordförande för föreningen i två år och tillhört styrelsen sedan 1948.

läs mer

Julkalas

1967 startade de årliga julkalasen för de som under året arbetat inom föreningen.

läs mer