2006

Årskrönika 2006

Av Mona Axelsson Årsmöte 22 april 2006 Ett 60-tal medlemmar hade mött upp. De sedvanliga årsmötes-förhandlingarna gick fort och lätt. Inga större frågor var uppe till diskussion och valnämnden hade förberett de olika valen på ett föredömligt sätt. I september 1949...

läs mer