Litteratur

Följande titlar hembygdslitteratur finns att köpa på Tjörns Hembygdsmuseum.
Köp kan även göras genom Hembygdsföreningens ordförande.

Tjörn-dialekten tjörbu

Pris 200:- plus frakt

Tjörn-dialekten tjörbu är utgiven i april 2020 av Tjörns hembygdsförening.
Orden är nedtecknade av Maja-Lisa Nilsson och bearbetade av Tjörns hembygdsförening
Tryck och bindning: RisbergsAdbox 2020
Sammanställning, layout, fotografering och bildbearbetning av Britt-Inger Olsson

Boken kostar 200 kr och säljs av styrelsen i Tjörns hembygdsförening. Kontakta oss

Läs mer om boken här

 

Vårt vävda kulturarv

Pris 250:- plus frakt

Av Textilgruppen
Nen Arnell,Eva Ericsson,Gudrun Ivarsson, Mona Jansson, Ingrid Pettersson och Eva Sörensson

Omslag, layout och bildbearbetning Gert Alenhall

En mycket informativ och vacker bok som berättar
om den stora samling av textilier som finns på
Tjörns Hembygdsmuseum.
Boken är försedd med ett utomordentligt bildindex
som visar varje sida i en miniatyrbild och därmed
väsentligt underlättar att snabbt hitta det man är
mest intresserad av att fördjupa sig av.

Frusna Ögonblick del  3

Av Solveig Persson

Pris 200:- + frakt

Solveig  Persson Lilldal har för  Tjörns Hembygdsförening räkning  gett ut en ny bok i serien Frusna Ögonblick. Det är den tredje boken i denna serie vars innehåll och bilder är hämtat från  hembygdsföreningens stora arkiv. Boken är ett sätt att delge  läsarna ett axplock  som finns samlade i hembygdsföreningens arkiv.

 

 

 

5935-min-vag-s 5938-min-vag-s

Min väg
av Elinor Bartholdzon
Pris: 200:-

Klädskaparen Elinor Bartholdzon berättar om sitt rika liv på ett medryckande sätt.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Böner och brännvin
av Kjell  Eriksson
Slutsåld

Pris: 250:-
Livet på Tjörn på Tjörn under 1700- och 1800-talet skilde sig avsevärt från vad vi upplevt under senare tid. Med undantag av tillfälliga uppsving i samband med sillperioderna var livet fattigt och hårt.
Först kring 1800-talets mitt började skolgåg och hälsovård att introduceras på ön, vilket i sin tur gav förutsättningar för en positiv utveckling. I boken ”Bönor och brännvin” ger Kjell Eriksson oss en inblick i hur livet på Tjörn var, såvär för gemene man som för de offentliga personer som levde här.
Författaren tilldelades år 2011 Tjörns kommuns kulturpris för sina insatser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Länsmansfruar   på Hoga
Solveig Persson
pris: 200:-

Första delen.
” Det är Alfhild Nordströms anteckningar om släkten Nordström. Hon skriver mycket ömsint och vackert om sina egna och moderns upplevelser på gården Rörvik på Orust och Hoga”. Andra delen är Maria Nordströms brev till ” Jona” där hon beskriver sin barndom på Sundsby.

frusnaogonblick_stor

Frusna ögonblick
del 1

Slutsåld

Bilder från ett svunnet Tjörn

Utgiven 2004, sidor 192, Inb, storlek 18,0 cm x 25,0 cm, pris 200 kr + frakt.

I boken finns många bilder med tillhörande text som berättar om liver på Tjörn förr i tiden. Boken har blivit en av hembygdsföreningens mest omtyckta böcker. Den väcker minnen och igenkännande.

Tjörns hembygdsförening

I Tjörns hembygdsförenings arkiv finns bland annat dokumentation i ord, bilder, fotografier, bandade intervjuer och urklipp. I boken Frusna ögonblick finns bilder ur föreningens omfattande fotosamling. De flesta bilderna är tagna under 1900-talet. Från denna kulturskatt visar vi vår unika miljö, havet, sjöbodarna, åkerbruket, våra traditioner, den enkla människan i vardagen från ett svunnet Tjörn. I boken finns följande kapitel: Landskap och bebyggelse, Sorg och glädje, Så var man klädd, I hemmet, Jordbrukslandskapet, Fiske och sjöfart, Yrken och småföretag, Kommunikation, Fritidsaktiviteter samt Tjörnbor vi minns.

frusna_del2_stor

Frusna ögonblick del 2 – Fler bilder från ett svunnet Tjörn

Utgiven 2006, sidor192, Inb, storlek 18,0 cm x25,0 cm, pris 200 + frakt.

Även denna bok innehåller många bilder som berättar om liver på Tjörn förr i tiden. Boken har blivit mycket uppskattad för sitt innehåll då den väcker minnen och igenkännande.

Tjörns hembygdsförening

Även i boken Frusna ögonblick del 2 finns bilder ur föreningens omfattande fotosamling. De flesta bilderna är tagna under 1900-talet. Från denna kulturskatt visar vi bilder från naturen, vardagsbestyren, från torp och gårdar, djur och jordbruk mm. Det finns en del material från hembygdsföreningens torpinventering samt ett fåtal inlånade bilder.
Följande kapitel behandlas: Natur och vyer, Torp och gårdar, Djur och jordbruk, Skrock, Sysslor, Näringar, Posten, Krigsår, Kommunen, Familjen, Fritid samt Tjörnbor.
Kontakter: Solveig Persson, Lilldal, Vivan Olausson, Brok, Astrid Alenhall, Balkeröd, Annchristine Moulaison-Ek Kjöleröd och Maja-Lisa Nilsson, Skärhamn

Axplock 002_stor

”Axplock ur bildarkivet”
medlemmars insatser under 70 år

Utgiven 2009, sidor 114, Inb, storlek 18,0 cm x 25,0 cm, pris 150 kr + frakt
Finns även hos Runes butik i Kållekär samt Ica Skärhamn pris ca 175 kr.

Tjörns hembygdsförening bildades 1939. Boken berättar genom många bilder samt bildtexter om medlemmarnas betydelse för föreningen.

Det är medlemmarnas intresse, ideella arbete och kärlek som har gjort vår hembygdsgård till en plats att visa upp för besökande och vara stolt över. Boken berättar om aktiviteter som ägt rum på hembygdsmuseet under 70 år. I 27 kapitel finns bl. a. beskrivet om Föreningens byggen, Barnens dag, Linsådd och beredning, Midsommar på Bräcke, Torpens dag, Torpinventering och Tröskning. Bilderna väcker intresse och igenkännande och det är viktigt att kommande generationer kan se tillbaka och få del av föreningens historia.
Solveig Persson
Vivan Olausson

 

hildegardwallwnfeldtHildegard på Bräcke
– Minnen från en Tjörngård  av: Hildegard Wallenfeldt Utgiven 1990, sidor 167, Inb, storlek 16, 0 cm x 22,0 cm, pris 75 kr + frakt.

En mycket intressant bok om livet förr på Tjörn som Hildegard Wallenfeldt upplevde den. Hildegard som levde 1894 – 1994
var dotter till hembygdsforskaren Olaus Olsson. Författare: Hildegard Wallenfeldt,Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund
Boken som är rikt illustrerad berättar om Hildegard Wallenfeldts familj, barndom, skolminnen och gården Bräcke.
En betydelsefull bok som skildrar livet på Tjörn förr i tiden. Den behandlar bl.a. ystning, bönor och gråärter, tröskning, bak, julförberedelser, begravning och tiggare.

barndomstjornMin barndoms Tjörn
Utgiven 1990, sidor 167, Häftad, storlek 14,5 cm x 20,5 cm,
pris 50 kr + frakt.

En mycket intressant bok som berättar om livet på Tjörn förr i tiden. Boken som innehåller seder och bruk,
ordspråk och talesätt bygger på författarens egna upplevelser och muntliga meddelanden av gamla personer. Författare: Hulda Tjörne
Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.
Boken är en viktig dokumentation med många intressanta kapitel som behandlar bl.a. spelmän och bröllopsseder, julbesök i en ryggåsstuga, linberedning, bönodling, präster och husförhör samt kloka gubbar och gummor.
Författaren Hulda Tjörne levde 1889 – 1976.
Kontaktperson: Kjell Eriksson
Adress: Hjältebyvägen 47, 47172 Hjälteby
e-mail: kjell.eriksson@passagen.se

olausolssonOlaus Olsson – Hembygdsforskaren på Bräcke – Tjörn

1852 – 1944 av: Rune Agård   pris 100.00

 

 

tresangerTre sånger från gårdagens Tjörn

Texter: Hulda Christina Tjörne
Musiken: Ann-Marit Tjörne
A4 häfte    pris 40:-
dagbokfrantjornDagbok från Tjörn
Ur Olaus Krooks anteckningar 1799-1847  sammanställd av : Johan Pettersson
pris: 50:-

 

 

selmajohanssonSelma Johansson
– väverska och hembygdsforskare i södra Bohuslän  av Kerstin Berg
pris: 100:-

majalisanilssonAffärer i Skärhamn  – och några andra historiska tillbakablickar

Slutsåld
av: Maja Lisa Nilsson
pris: 200:-

 

 

Filmpremiär

DVD med filmen  ”Det börjar och slutar med sill”.

Passa på att köp den intressanta filmen om en levande historia från Tjörn, filmen om den stora sillperioden 1747 – 1807.

Filmen är inspelad 2014, är 59 minuter och kostar 200:-

Kontakta Eva Eriksson, 0304-667445,
0708-392347,
e-post: eva.my.ericsson@gmail.se
eller någon i styrelsen