Om oss

Tjörns Hembygdsförening bildades 1939. Bräcke köptes 1946 och museet invigdes 1947. Till hembygdsgården flyttades en ryggåsstuga 1960,  en lanthandel 1979, en enkelstuga 1985 och en byggnad med skolsal, smedja och förråd färdigställdes 1990. Utomhusscenen fick nuvarande utformning 2014. Föreningen fick en donation 2016 som ska bli en ny byggnad. 2017 inköptes tomten mellan museet och parkeringsängen och avstyckningen är klar. Föreningen har hand om två  väderkvarnar; i Stordal och Fjällebro samt stenstugan på Säby ö.
Bland föreningens årliga aktiviteter kan nämnas valborgsmässofirande, midsommarfest  och barnens dag samt utställningar.
Ett omfattande arbete läggs ner på att låta kommunens 5-klassare lära sig om sillperioden och arbete förr.
Museet visas söndagar under juli-augusti kl. 15 -18. Övrig tid kan museet bokas för besök genom Hembygdsföreningens ordförande, se kontakta oss.

Museet hittar du på adressen Tjörns hembygdsmuseum, Bräckeliden 103, Hjälteby.

 

Utdrag ur Föreningens stadgar:

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.
Se fullständiga stadgar:  http://www.tjornshembygdsforening.se/wp-content/uploads/2018/02/Stadgar-version-5.pdf

Styrelsen: http://www.tjornshembygdsforening.se/?

 

Medlemskap

Som medlem i Tjörns Hembygdsförening hjälper du till med arbetet att bevara det ”Tjörnska” kulturarvet.
Hembygdsmuseet på Bräcke drivs och sköts genom medlemmarnas arbete där arbetsuppgifterna är varierande.
Dels den löpande driften av anläggningen med underhållsarbete och förvaltning samt den museala verksamheten med skötsel av museets samlingar. En stor uppgift, som är påbörjad, är att föra över och dokumentera våra samlingar i en databas. Dels arbete med de arrangemang som hålls under sommarsäsongen med bl a Midsommarfirande, hembygdsdag, Barnens dag m m.

Medlemsavgift 150:-/år och betalas in på Bankgiro 5807-3412

Ange ”Tjörns Hembygdsförening, Medlemsregistret” som betalningsmottagare.
Kom ihåg att ange namn, fullständig adress och telefonnummer.
Medlemsavgiften gäller för hela familjen.
Man får Hembygdsförbundets årsbok till lägre pris (finns att köpa på museet eller av någon i styrelsen).

Var vänlig anmäl din e-postadress till  ingalill.jansson@telia.com  och meddela om du fått ändrad e-postadress.

Titta  in i vårt stora bildarkiv, där hittar du även många äldre bilder från
”Ivar Petterssons negativsamling” från Askerön. Det är bilder tagna 1917
och framåt. Se: http://www.tjornshembygdsforening.se/bildarkiv/ivar-petterssons-negativsamling-fran-lilla-askeron/

Våra riktlinjer för att hantera GDPR

©: Tjörns Hembygdsförening / Eva Ericsson, Grubbeh. 6, 471 62 Höviksnäs
eva.my.ericsson@gmail.com   070-8392347