Om oss

Utdrag ur Föreningens stadgar:

Tjörns Hembygdsförening
Bräckeliden 103, Hjälteby

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.
Se fullständiga stadgar:

Styrelsen: http://www.tjornshembygdsforening.se/?

 

Medlemskap

Som medlem i Tjörns Hembygdsförening hjälper du till med arbetet att bevara det ”Tjörnska” kulturarvet.
Hembygdsmuseet på Bräcke drivs och sköts genom medlemmarnas arbete där arbetsuppgifterna är varierande.
Dels den löpande driften av anläggningen med underhållsarbete och förvaltning samt den museala verksamheten med skötsel av museets samlingar. En stor uppgift, som är påbörjad, är att föra över och dokumentera våra samlingar i en databas. Dels arbete med de arrangemang som hålls under sommarsäsongen med bl a Midsommarfirande, hembygdsdag, Barnens dag m m.

Medlemsavgift 120:-/år och betalas in på Bankgiro 5807-3412

Ange ”Tjörns Hembygdsförening, Medlemsregistret” som betalningsmottagare.
Kom ihåg att ange namn, fullständig adress och telefonnummer.
Medlemsavgiften gäller för hela familjen.
Man får Hembygdsförbundets årsbok till lägre pris (finns att köpa på museet eller av någon i styrelsen).

Var vänlig anmäl din e-postadress till  ingalill.jansson@telia.com  och meddela om du fått ändrad e-postadress.

©: Tjörns Hembygdsförening / Eva Ericsson, Grubbeh. 6, 471 62 Höviksnäs
eva.my.ericsson@gmail.com   070-8392347