Bli medlem

Medlemskap
Som medlem i Tjörns Hembygdsförening hjälper du till med arbetet att bevara det ”Tjörnska” kulturarvet.
Hembygdsmuseet på Bräcke drivs och sköts genom medlemmarnas arbete där
arbetsuppgifterna är varierande.
Dels den löpande driften av anläggningen med underhållsarbete och förvaltning samt den museala verksamheten med skötsel av museets samlingar. En stor uppgift, som har påbörjats, är att föra över och dokumentera våra samlingar i en databas. Dels arbete med de arrangemang som hålls under sommarsäsongen med bl a midsommarfirande, hembygdsdag, barnens dag m m.

Medlem kan köpa Hembygdsförbundets årsbok till lägre pris (finns att köpa på
museet eller av någon i styrelsen).

Medlemsavgift per år
Enskild medlem: 150 kr
Familj: 200 kr
Bli medlem
Mejla: Ny medlem, namn, epost, adress och telefonnummer till hembygdsföreningens kassör arne.a47@gmail.com

Medlemsavgift betalas med BG 5807-3412 eller med Swish 123 346 64 14