Tjörns hembygdsförening bildades 1939

Tjörns Hembygdsförening har sitt säte på gården Bräcke som ligger mitt på Tjörn.

År 1947 köptes gården av föreningen som då startade sin verksamhet här. Under årens lopp har ett antal för Tjörn historiska byggnader flyttats hit. På Bräcke finns nu förutom mangårds- och ekonomibyggnader, en ryggåsstuga, ett enkelhus, ett hus med skolsal och smedja, en utomhusscen, och i lagården en lanthandel, förråd och ny utställningslokal. Till gården hör även en samlingslokal, färdigställd 2022, som tillkommit efter en större donation till föreningen. Lokalen som har kök och plats för 100 personer, kan hyras för privata tillställningar.

Utdrag ur föreningens stadgar

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.

Samarbete

Hembygdsföreningen samarbetar med Tjörns skolor vilket innebär att öns alla femteklassare, en klass per dag, får komma på besök till gården för att lära sig om Tjörns sillperiod och hur arbetet inom olika verksamheter gick till ”förr i tiden”.

Föremål

Hembygdsföreningen har också ett stort antal föremål och bilder som är skänkta till föreningen och visas söndagar i juli – augusti samt vid besök av olika intressegrupper.

Aktiviteter

Bland föreningens årliga aktiviteter på Bräcke hembygdsgård, kan nämnas valborg och midsommarfirande, Barnens dag samt berättarkvällar och olika föreläsningar