Vår historia & Samlingar

Tjörns Hembygdsförening har sitt säte på gården Bräcke som ligger mitt på Tjörn. Området är en kulturbygd och det visar inte minst närheten till gravfält, en dös från stenåldern och hällristningar.

Gården Bräcke har anor från 1300-talet och har bl.a. tillhört Margaretha Hvitfeldt. År 1947 köptes gården av föreningen som då startade sin verksamhet här. Under årens lopp har ett antal för Tjörn historiska byggnader flyttats hit. På Bräcke finns nu förutom mangårds- och ekonomibyggnader, en ryggåsstuga, ett enkelhus, ett hus med skolsal och smedja, en utomhusscen, och i lagården en lanthandel, förråd och ny utställningslokal. Till gården hör även en samlingslokal, färdigställd 2022, som tillkommit efter en större donation till föreningen. Lokalen som har kök och plats för 100 personer, kan hyras för privata tillställningar.

Vår historia

Bräcke – en gård med anor

Olaus Olsson övertog gården 1887 efter sina föräldrar Olof Berndtsson, som dött 1887, och modern Anna-Britta Andersdotter. Olaus brukade gården fram till 1917 då hans intresse för folkminnesstudier hade tagit över och gårdens skötsel kommit i andra hand. Grannarna Albert och Josef Johansson på Furusäter övertog gårdsbruket genom ett arrende och Olaus kunde då helt ägna sig åt sin forskning.
Efter tio år upphörde arrendet, och Olaus döttrar Agda och Hildegard Wallenfeldet tog över driften av gården och drev den med stor energi. Redan 1912 hade systrarna startat en hattaffär på gården och två år senare även en lanthandel. Under tiden som gården var utarrenderad byggde Hildegard och Agda en villa på en avstyckning av gården Furusäter, som kallades för Furuhäll. Här drev de lanthandel och kafé och pensionat. Lanthandeln lades ner 1940.

Våra samlingar

Vårt textila arv – Vävnader

I den stora föremålssamling som finns på Bräcke Hembygdsmuseum utgör textilierna en stor del. Det är en unik samling av textilier från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet. Där finns vävnader ,täcken, mattor, dukar, sänglinne spetsar, handkläden, allt som behövdes i ett hem och användes. De från Tjörn så vanliga och berömda finnvävnaderna finns i ett stort antal. De har använts till sängtäcken, bonader och draperier. Färgställningen är i regel i svart eller brunt mot ofärgad linnebotten men även andra färgställningar förekommer. Mönstret som förekommer är ofta hämtade från bibliska bilder såsom jungfrur tuppar med flera. En annan stor del utgörs av upphämtatäcken (opphämta). Mönsterformerna är enkla. Rutor, linjer, kors och stjärnmönster skapar vackra täcken och överkast i ett stort antal färger (ofta växtfärgade). Tekniken har på grund av sin enkelhet varit mycket populär och den har vävts mycket i hemmen på Tjörn. Till bänkdynor, gungstolsmattor och kuddar har man vävt i en annan teknik. Röllakan i vackra färger och mönster. Bonader och draperier i munkabälte finns också i vara samlingar. Virkade spetsar, broderade och vävda dukar, handdukar, sänglinne med broderade monogram ibland i rött men for det mesta i vitt, otroligt vackra allt för att göra vardagen vackrare men de vittnar ocksa om stor kvinnoflit. Även till livets slutskede vävde man. Ett stort antal med handkläden finns vars frans är i i flätteknik i fina spetsmönster.
(Handkläden användes att bära kistan med den döde i.) Trasmattevävar har säkert funnits i de flesta hemmen pa Tjörn. Flera av vara kistor är fyllda av trasmattor. De användes ju inte bara for att pryda hemmen utan ocksa for värmens skull, för att skydda mot golvdraget. Utslitna plagg klipptes i smala remsor och blandades till vackra barder i mattorna. Man tog till vara allt. Uttjänta fiskegarn användes sominslag till bottnarna och de blev ju mycket slitstarka av det inslaget. Mattorna vävdes ocksa av garn och det finns ocksa mattor med inslag av vass. Ett antal handknutna ryamattor i vackra färger och mönster finns också. Vid sidan om vävnaderna utgör dräkt och klädsamlingen en stor intressant del. Kvinnolivstycken, särkar och dräktdelar tillsammans med bindmössor är en helt unik samling och har varit förebild vid rekonstruktionen för Tjörndräkten eller Bohusdräkten som den också kallas. Schalar i silke bomull och ylle hörde också till kvinnans klädsel.

Vårt textila arv – Mansvästar

Mansvästarna i en lång färgglad rad hänger i ett av våra skyltskåp. Det var ofta en fästmögåva och vävdes med kärlek och omsorg i färger och teknik. En av de sista västarna som skänktes till museet hittades i en trossbotten, där den använts som en del av isoleringen. Vi skickade den till Kulturvårdscentrum på Bohusläns museum där den lagades och rengjordes och den finns nu i vår samling. Ett par mansbyxor har också varit förebild för den manliga bohusdräkten. Den röda och svarta stickade fiskartröjan med monogram instickat har det mäts och räknats maskor på och finns nu att köpa med mönster och garn hos Bohusslöjd. Från 1800-talets senare del och även från 1900-talet finns klänningar och dräkter i hemvävda tyger och vackra färger och mönster. Klänningar för fest och vardag sorg och glädje utgör kanske den största delen av samlingen. I vår ambition att vårda och bevara har vi haft stor hjälp av Kulturvårdscentrum på Bohusläns museum. Vi har haft den största delen av textilierna på KVC. för att rengöra, laga och dokumentera. En del finns också fotograferat. Vi har fått hjälp och råd hur vi skall hänga och förvara i skåp och hyllor. De har även gjort klimatmätningar (fukt och temperatur) för att förvaringen skall vara den bästa för textilierna. Vi är mycket stolta över vår samling som tidigare generationer hembygds-medlemmar haft insikt och kunskap att samla in, dokumentera och skänka till vårt museum. Det är en skatt som vi vårdar ömt och gärna vill visa upp för omvärlden och kommande generatioer Tjörnbor.

Vårt textila arv – Jugendklänning

Museets senaste tillskott i klädsamlingen är en klänning i jugendstil som tillhört Wilhelmina Robinsson i Göteborg. Den är sydd hos Edvard Johanssons Modesalon för Damklänningar i Göteborg. Enligt uppgifter baserade på en adresslapp på den originalkartong klänningen förvarats i är den troligen inköpt år 1905 på Herman Meths AB.

Ur våra samlingar

Detta är ett smakprov ur våra omfattande samlingar.