Litteratur

Följande titlar hembygdslitteratur finns att köpa på Tjörns Hembygdsmuseum.

Köp kan även göras genom Hembygdsföreningens ordförande.

Tjörn-dialekten tjörbu

Tjörn-dialekten tjörbu är utgiven i april 2020 av Tjörns hembygdsförening. Orden är nedtecknade av Maja-Lisa Nilsson och bearbetade av Tjörns hembygdsförening.
Tryck och bindning: RisbergsAdbox 2020
Sammanställning, layout, fotografering och bildbearbetning av Britt-Inger Olsson

Pris: 200 :-

Läs mer här
Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den som kallas tjörbu. Maja-Lisa Nilsson är född och uppvuxen i Skärhamn. Hon har bott där i hela sitt liv. För ett antal år sedan satt hon och hennes make Östen och samtalade över en kopp kaffe. De började fundera över dialekter och då i synnerhet tjörn-dialekten, tjörbu. De var båda överens om att, eftersom dialekten är utdöende, ville de dokumentera orden, så som de minns dem. Ett omfattande arbete gjordes med att både nedteckna orden och att spela in dem så som Maja-Lisa minns att de uttalade orden i hennes barndomshem. Även om orden generellt har sitt ursprung ur tjörbu kan det finnas dialektala skillnader beroende på var från Tjörn man kommer. Det finns en inspelning av orden, som man kan lyssna till här. Lyssna på dialekten tjörbu Här visas också en film där Maja-Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats, dialekten tjörbu.

Vi hoppas att detta kan vara ett bidrag till att bevara kunskapen om tjörbu-dialekten till framtiden.

Maja-Lisa Nilsson och Tjörns hembygdsförening, 2020

Vårt vävda kulturarv

En mycket informativ och vacker bok som berättar om den stora samling av textilier som finns på Tjörns Hembygdsmuseum. Boken är försedd med ett utomordentligt bildindex som visar varje sida i en miniatyrbild och därmed väsentligt underlättar att snabbt hitta det man är mest intresserad av att fördjupa sig av.

Pris: 250 :- plus frakt

Läs mer här
Av Textilgruppen
Nen Arnell,Eva Ericsson,Gudrun Ivarsson, Mona Jansson, Ingrid Pettersson och Eva Sörensson

Omslag, layout och bildbearbetning Gert Alenhall

Frusna ögonblick del 3

Solveig Persson Lilldal har för Tjörns Hembygdsförening räkning gett ut en ny bok i serien Frusna Ögonblick. Det är den tredje boken i denna serie vars innehåll och bilder är hämtat från hembygdsföreningens stora arkiv. Boken är ett sätt att delge läsarna ett axplock som finns samlade i hembygdsföreningens arkiv.

Pris: 200 :- plus frakt

Min väg

Klädskaparen Elinor Bartholdzon berättar om sitt rika liv på ett medryckande sätt.

Pris: 200 :-

Filmen är inspelad 2014, är 59 minuter och kostar 200:-

Läs mer här

Önskar du köpa filmen kontakta Eva Eriksson, 0304-667445,
0708-392347,
e-post: eva.my.ericsson@gmail.se
eller någon i styrelsen

Drottning, Green och Huitfeldt

Behandlar Sundsby säteri på ön Mjörn i Bohuslän. Om gårdens ägare på 1600-talet, fru Margareta Huitfeldt, och om bakgrunden till godsbildningen. En berättelse om släkten, människorna och bygden från den medeltida Drottningätten fram till det Huitfeldtska imperiet. Området tillhörde länge Norge och senare Danmark, för att numera vara svenskt, därför handlar boken mycket om brytningen mellan norskt, danskt och svenskt. 

 

Axplock ur bildarkivet

Medlemmars insatser under 70 år. Tjörns hembygdsförening bildades 1939. Boken berättar genom många bilder samt bildtexter om medlemmarnas betydelse för föreningen.

Pris: 150 :- + frakt

Hembygdsforskaren på Bräcke

Olaus Olsson – Tjörn.
1852 – 1944 av Rune Agård

Pris: 100 :-

Läs mer här
Länsmansfruar på Hoga

Första delen, ” Det är Alfhild Nordströms anteckningar om släkten Nordström. Hon skriver mycket ömsint och vackert om sina egna och moderns upplevelser på gården Rörvik på Orust och Hoga”. Andra delen är Maria Nordströms brev till ” Jona” där hon beskriver sin barndom på Sundsby.

Pris: 200 :-

Frusna ögonblick del 2

Även denna bok innehåller många bilder som berättar om liver på Tjörn förr i tiden. Boken har blivit mycket uppskattad för sitt innehåll då den väcker minnen och igenkännande.

Pris: 200 :- plus frakt