Litteratur

Följande titlar hembygdslitteratur finns att köpa på Tjörns Hembygdsmuseum.

Köp kan även göras genom Hembygdsföreningens ordförande.

Tjörn-dialekten tjörbu

Tjörn-dialekten tjörbu är utgiven i april 2020 av Tjörns hembygdsförening. Orden är nedtecknade av Maja-Lisa Nilsson och bearbetade av Tjörns hembygdsförening.
Tryck och bindning: RisbergsAdbox 2020
Sammanställning, layout, fotografering och bildbearbetning av Britt-Inger Olsson

Pris: 200 :-

Läs mer här

Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den som kallas tjörbu. Maja-Lisa Nilsson är född och uppvuxen i Skärhamn. Hon har bott där i hela sitt liv. För ett antal år sedan satt hon och hennes make Östen och samtalade över en kopp kaffe. De började fundera över dialekter och då i synnerhet tjörn-dialekten, tjörbu. De var båda överens om att, eftersom dialekten är utdöende, ville de dokumentera orden, så som de minns dem. Ett omfattande arbete gjordes med att både nedteckna orden och att spela in dem så som Maja-Lisa minns att de uttalade orden i hennes barndomshem. Även om orden generellt har sitt ursprung ur tjörbu kan det finnas dialektala skillnader beroende på var från Tjörn man kommer. Det finns en inspelning av orden, som man kan lyssna till här. Lyssna på dialekten tjörbu Här visas också en film där Maja-Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats, dialekten tjörbu.

Vi hoppas att detta kan vara ett bidrag till att bevara kunskapen om tjörbu-dialekten till framtiden.

Maja-Lisa Nilsson och Tjörns hembygdsförening, 2020

Vårt vävda kulturarv

En mycket informativ och vacker bok som berättar om den stora samling av textilier som finns på Tjörns Hembygdsmuseum. Boken är försedd med ett utomordentligt bildindex som visar varje sida i en miniatyrbild och därmed väsentligt underlättar att snabbt hitta det man är mest intresserad av att fördjupa sig av.

Pris: 250 :- plus frakt

Läs mer här

Av Textilgruppen
Nen Arnell,Eva Ericsson,Gudrun Ivarsson, Mona Jansson, Ingrid Pettersson och Eva Sörensson

Omslag, layout och bildbearbetning Gert Alenhall

Frusna ögonblick del 3

Solveig Persson Lilldal har för Tjörns Hembygdsförening räkning gett ut en ny bok i serien Frusna Ögonblick. Det är den tredje boken i denna serie vars innehåll och bilder är hämtat från hembygdsföreningens stora arkiv. Boken är ett sätt att delge läsarna ett axplock som finns samlade i hembygdsföreningens arkiv.

Pris: 200 :- plus frakt

Min väg

Klädskaparen Elinor Bartholdzon berättar om sitt rika liv på ett medryckande sätt.

Pris: 200 :-

Axplock ur bildarkivet

Medlemmars insatser under 70 år. Tjörns hembygdsförening bildades 1939. Boken berättar genom många bilder samt bildtexter om medlemmarnas betydelse för föreningen.

Pris: 150 :- + frakt

Läs mer här

Det är medlemmarnas intresse, ideella arbete och kärlek som har gjort vår hembygdsgård till en plats att visa upp för besökande och vara stolt över. Boken berättar om aktiviteter som ägt rum på hembygdsmuseet under 70 år. I 27 kapitel finns bl. a. beskrivet om Föreningens byggen, Barnens dag, Linsådd och beredning, Midsommar på Bräcke, Torpens dag, Torpinventering och Tröskning. Bilderna väcker intresse och igenkännande och det är viktigt att kommande generationer kan se tillbaka och få del av föreningens historia.

Utgiven 2009, sidor 114, Inb, storlek 18,0 cm x 25,0 cm

Finns även hos Runes butik i Kållekär samt Ica Skärhamn, pris ca 175 :-

Solveig Persson
Vivan Olausson

Länsmansfruar på Hoga

Första delen, ” Det är Alfhild Nordströms anteckningar om släkten Nordström. Hon skriver mycket ömsint och vackert om sina egna och moderns upplevelser på gården Rörvik på Orust och Hoga”. Andra delen är Maria Nordströms brev till ” Jona” där hon beskriver sin barndom på Sundsby.

Pris: 200 :-

Hildegard på Bräcke

En mycket intressant bok om livet förr på Tjörn som Hildegard Wallenfeldt upplevde den. Hildegard som levde 1894 – 1994
var dotter till hembygdsforskaren Olaus Olsson.

Pris: 75 :- plus frakt

Läs mer här

Författare: Hildegard Wallenfeldt, Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund. Boken som är rikt illustrerad berättar om Hildegard Wallenfeldts familj, barndom, skolminnen och gården Bräcke. En betydelsefull bok som skildrar livet på Tjörn förr i tiden. Den behandlar bl.a. ystning, bönor och gråärter, tröskning, bak, julförberedelser, begravning och tiggare.

Minnen från en Tjörngård av: Hildegard Wallenfeldt.

Utgiven 1990, sidor 167, Inb, storlek 16, 0 cm x 22,0 cm

Frusna ögonblick del 2

Även denna bok innehåller många bilder som berättar om liver på Tjörn förr i tiden. Boken har blivit mycket uppskattad för sitt innehåll då den väcker minnen och igenkännande.

Pris: 200 :- plus frakt

Läs mer här

Även i boken Frusna ögonblick del 2 finns bilder ur föreningens omfattande fotosamling. De flesta bilderna är tagna under 1900-talet. Från denna kulturskatt visar vi bilder från naturen, vardagsbestyren, från torp och gårdar, djur och jordbruk mm. Det finns en del material från hembygdsföreningens torpinventering samt ett fåtal inlånade bilder.

Följande kapitel behandlas: Natur och vyer, Torp och gårdar, Djur och jordbruk, Skrock, Sysslor, Näringar, Posten, Krigsår, Kommunen, Familjen, Fritid samt Tjörnbor.

Kontakter: Solveig Persson, Lilldal, Vivan Olausson, Brok, Astrid Alenhall, Balkeröd, Annchristine Moulaison-Ek Kjöleröd och Maja-Lisa Nilsson, Skärhamn

Utgiven 2006, sidor192, Inb, storlek 18,0 cm x25,0 cm

Tre sånger från gårdagens Tjörn

Texter: Hulda Christina Tjörne
Musiken: Ann-Marit Tjörne
Format: A4 häfte

Pris: 40 :-

Dagbok från Tjörn

Ur Olaus Krooks anteckningar 1799-1847
Sammanställd av: Johan Pettersson

Pris: 50 :-

Selma Johansson

Väverska och hembygdsforskare i södra Bohuslän av Kerstin Berg

Pris: 100 :-

Det börjar och slutar med sill

Format: DVD-film.
Passa på att köp den intressanta filmen om en levande historia från Tjörn, filmen om den stora sillperioden 1747 – 1807.

Pris: 200 :-

Läs mer här

Filmen är inspelad 2014, är 59 minuter och kostar 200:-

Kontakta Eva Eriksson, 0304-667445,
0708-392347,
e-post: eva.my.ericsson@gmail.se
eller någon i styrelsen

Min barndoms Tjörn

Boken som berättar om livet på Tjörn förr i tiden. Boken som innehåller seder och bruk, ordspråk och talesätt bygger på författarens egna upplevelser och muntliga meddelanden av gamla personer.

Pris: 50 :- plus frakt

Läs mer här

Författare: Hulda Tjörne, Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund.
Boken är en viktig dokumentation med många intressanta kapitel som behandlar bl.a. spelmän och bröllopsseder, julbesök i en ryggåsstuga, linberedning, bönodling, präster och husförhör samt kloka gubbar och gummor.

Författaren Hulda Tjörne levde 1889 – 1976.

Kontaktperson: Kjell Eriksson
Adress: Hjältebyvägen 47, 47172 Hjälteby
e-mail: kjell.eriksson@passagen.se

Hembygdsforskaren på Bräcke

Olaus Olsson – Tjörn.
1852 – 1944 av Rune Agård

Pris: 100 :-