2012

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse för Tjörns Hembygdsförening år 2012 Organisation Föreningen är via Bohusläns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Medlemsantalet Under 2012 har 600 medlemsavgifter betalats. Avgiften gäller för hela familjen Styrelsens...

läs mer

Årets utställning

Hemslöjden 100 år avslutades på Tjörn med en utställning över gamla föremål Under 2012 firade de svenska hemslöjdsföreningarna 100 år. Som en avslutning på detta jubileumsår valde Tjörns Hembygdsförening att under julhelgen visa lite av sina textilskatter med en...

läs mer