2013

Bohusläns Musum 2013

  Det blev en mycket uppskattad föreställning på Bohusläns museum när medlemmar i Tjörns hembygdsförening framförde en liten teaterföreställning söndagen den 10 mars. Sedan några år tillbaka hålls utställningen Maritimt på hyllan på Bohusläns museum. I år var det den...

läs mer

Äldre planer för hembygdsmuseum

 Första gången museifrågan kommer på tal är förmodligen 1912, då allas vår Olaus Olsson fick i uppdrag att utarbeta ritningar till en passande museibyggnad. Men det skulle likväl dröja till 1915 innan han inkom med tvenne förslag, det ena föreställande en torpstuga...

läs mer

Solvig Persson hyllad

Solveig Persson hyllad av Bohusläns Hembygdsförbund Text och bild Birgith Åhs   En glad Solveig: Solveig Persson blev både glad och rörd över den förtjänstplakett som Jan Sjöberg delade ut till henne. Jan läste också upp den motivering som låg som grund för...

läs mer