Tjörns hembygdsförening

Solvig Persson hyllad

jan 25, 2013 | 2013, Dokumentarkiv

Solveig Persson hyllad av Bohusläns Hembygdsförbund
Text och bild Birgith Åhs

 En glad Solveig
En glad Solveig: Solveig Persson blev både glad och rörd över den förtjänstplakett som Jan Sjöberg delade ut till henne. Jan läste också upp den motivering som låg som grund för utmärkelsen.
 Solvieg hyllas
Marika Russberg från Bohusläns museum gratulerade Solveig och gav henne en blombukett
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bohusläns Hembygdsförbunds motivering till plaketten var bland annat att Solveig Persson under 15 år på ett framgångsrikt sätt varit ordförande i Tjörns Hembygdsförening.  Hennes goda kunskaper om Tjörns hembygdshistoria och hennes stora nätverk har bidragit till föreningens utveckling. Bland hennes insatser kan i nämnas följande: Tagit initiativ till tre böcker som lyfter fram föreningens förnäma fotoskatt. Varit organisatör och sammanhållande till föreningens omfattande programverksamhet. Hon har också initierat restaurering av föreningens två väderkvarnar. Samt värnat om bevarandet och skötseln av föreningens förnäma textilsamling. Dessutom har hon också lett intressanta kulturvandringar inom kommunen och tagit hand om otaliga besöksgrupper.

 

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...