Tjörns hembygdsförening

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

jan 10, 2024 | Arkiv

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe.

Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande av ordförande och Bingolotto.

Eftermiddagen inleddes med att ordförande Eva Ericsson hälsade alla välkomna och beskrev kort vad som gjorts under året. Hon nämnde att alla femteklassare varit på hembygdsmuseet och fått en heldags undervisning i Tjörns historia, att underhåll av byggnader och väderkvarnar gjorts, utställningar anordnats, uthyrning och skötsel av lokaler genomförts, olika arrangemang som midsommarfesten och att arbetet med jordkällaren fortsätter under 2024. Föreningen hade också öppet hus under sommarsöndagarna och många nya personer lärde känna vår förening.

Därefter bjöd föreningen på öktekaffe och samtalen runt borden visade att det fanns mycket att prata om. Efter kaffet bjöd Grand Valley Duo, Ulrika Johansson och Daniel K Larsson på fin musikunderhållning. Eftermiddagen avslutades med en enkel bingo och frukt.

Text och bild

Birgith Åhs

Grand Valley Duo

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...