Tjörns hembygdsförening

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

jan 10, 2024 | Arkiv, Bildarkiv

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe.

Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande av ordförande och Bingolotto.

Eftermiddagen inleddes med att ordförande Eva Ericsson hälsade alla välkomna och beskrev kort vad som gjorts under året. Hon nämnde att alla femteklassare varit på hembygdsmuseet och fått en heldags undervisning i Tjörns historia, att underhåll av byggnader och väderkvarnar gjorts, utställningar anordnats, uthyrning och skötsel av lokaler genomförts, olika arrangemang som midsommarfesten och att arbetet med jordkällaren fortsätter under 2024. Föreningen hade också öppet hus under sommarsöndagarna och många nya personer lärde känna vår förening.

Därefter bjöd föreningen på öktekaffe och samtalen runt borden visade att det fanns mycket att prata om. Efter kaffet bjöd Grand Valley Duo, Ulrika Johansson och Daniel K Larsson på fin musikunderhållning. Eftermiddagen avslutades med en enkel bingo och frukt.

Text och bild

Birgith Åhs

Grand Valley Duo

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.