Tjörns hembygdsförening

Tjörns Hembygdsförening firade 80 års jubileum

nov 9, 2019 | 2019, Dokumentarkiv

Cirka 100 medlemmar i Tjörns Hembygdsförening kom till Kyrkans hus i Kållekärr för att deltaga i föreningens 80 års jubileum. Efter det att ordförande Eva Ericsson hälsat alla välkomna berättade Jan-Evert Halldin om hur hembygdsrörelsen växt fram på Tjörn.  Elin Sundberg som gestaltades av Eva Allerås beskrev sin roll i detta sammanhang. Efter kaffe och jubileumstårta blev det folkmusik och det hela avslutades med bilder från renovering av Fjällebrokvarnen.

Foto: Birgith Åhs

Jan -Evert Halldin som  både varit elev, lärare och  rektor på Billströmska Folkhögskolan  beskrev folkhögskolans betydelse  för hembygdsföreningarnas tillkomst. -Hembygdsrörelsen  berättade han startade  som en  protest  hos landsbygdsbefolkningen mot exploateringen av miljön i samband med industrialiseringen.

Olaus Olsson  elev på skolan

Billströmska  Folkhögskolan  invigdes 1876. Donator var Lars Billström. Som kuriosa  kan berättas att  bland de allra första 32 eleverna på skolan fanns Olaus Olsson som var ursprungsägaren till gården  där Tjörns Hembygdsmuseum på Bräcke i dag har sin verksamhet. Jan-Evert berättade om hur folkhögskolan  utvecklades med olika kurser. Eleverna på skolan  fick både teoretisk och praktisk kunskap och  detta gjorde att flera föreningar  runt skolan bildades.

Stadium

År 1909 startade skolans elevförbund och snart också Tyfttidningen. Vid 1912 års elevförbundsfest  uppmanade rektor alla  att arbeta för bildandet av ett museum. Det bildades en grupp  där Elin Sundberg  ingick som arbetade  för detta. Pengar samlades in och 1913 byggdes ett Stadium” (grekiskt tempel) nära folkhögskolan. I detta tempel skulle gamla saker förvaras.  Dessutom bestämde gruppen att någon typ av ryggåsstuga skulle finnas intill. Ritningar togs fram.  Det dröjde dock åtskilliga år innan den ryggåsstuga som idag finns på Bräcke placerades mellan kyrkan och Billströmska.

Olika interimsstyrelser

År 1924 bildades det en interimsstyrelse  där Olaus Olsson ingick. Det hände dock inte så mycket och 1931 bestod interimsstyrelsen av folkhögskolans rektor, landsfiskalen, kyrkoherden och Olaus Olsson. Ytterligare 8 år gick och vi är nu framme vid 1939. Detta år  bildades Tjörns Fornminnesförening  som senare bytte namn till  Tjörns Hembygdsförening. Jan-Evert avslutade sitt anförande med  att säga att han känner ödmjukhet och tacksamhet över att det har funnits och finns människor som vill göra något för sin hembygd

Elin Sundberg

Elin Sundberg  gestaltad av Eva Allerås  berättade om sin uppväxt och sitt  arbete för hemslöjden. Hon berättade att hon arbetat som lärare på Billströmska, ingått i arbetsgruppen för ett museum samt fått pris för sitt arbete inom hembygdsrörelsen. -Man känner sig mest bunden  till det som man varit med om att bygga upp fortsatte hon  Och avslutade med lycka till och  förhoppningen att vi hittar varandra igen.

Folkmusik.

Musikanterna Stellan Hermansson, Kerstin Bjurstam  och Claes Persson underhöll därefter med  folkmusik  på durspel, fiol och gitarr. Jubileet avslutades med  bilder från renoveringen av Fjällebrokvarnen.

Text & bild:  Birgith Åhs

Ps

Många var klädda i folkdräkter se bild 

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...

Välkommen i föreningen!

Medlemsavgift 150 kr för en medlem och 200 kr för två eller familj. Betala till bg 5807-3412 eller swisha till 123-346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-post-adress. Om du swishar kan du skriva e-post-adressen i meddelande-rutan.

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...