Tjörns hembygdsförening

Valborgsfirande 2019

maj 12, 2019 | Dokumentarkiv, Valborgsmässofirande

Valborgsmässofirande på  Bräcke.

På Valborgsmässoafton firas alltid våren in på Bräcke. Denna varma kväll kom det massor av människor för att både njuta av våren och höra  Stenkyrka och Valla kyrkokörer sjunga  alla vackra vårsånger. I pausen fick de lyssna till vårtalet och det hölls av  Kultur och  fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson,

Benita  inledde sitt anförande med att berätta om när hon första gången kom i kontakt med Tjörns  Hembygdsförening  genom  veckokursen  ”Lär känna din ö”. -Denna vecka fortsatte hon var en  avgörande startpunkt för mitt kulturintresse för Tjörn.

Tjörns kvinnohistoria

-Föreningens bok ”Vårt vävda kulturarv  beskrivs och hon säger att boken inte bara ger kunskap för textilierna utan också visar hur det var i hemmen förr. Elevers åsyn av Skulpturen Hulda som står nära akvarellmuseet vävs in i talet eftersom Hulda som  har ett klädbylte som  huvud   och fyra ben. visar vår historia. Vikten av   rena kläder trots avsaknaden  alla maskiner  och de fyra benen  om allt som hon måste hinna med det kvinnorna vardag.  -Hulda säger Benita är för mig en symbol över skärgårdskvinnornas historia

Frusna ögonblick

Benita berättade också om Solveig Persson som  varit vår föreningsordförande i många år. Solveig är en stor kulturpersonlighet som just gett ut sin tredje bok serien ”Frusna Ögonblick” med  bilder från museets arkiv.

Barnens dag  och levande historia

Valborgsmässoaftonens besökare höra Benita beskriva barnaktiviteterna  ”Barnens dag”  där barnen under en söndag i augusti får pröva på hur det  var att vara liten förr i tiden. ”Levande historia” innebär att alla femteklassare varje år  får komma till hembygdsmuseet, iförda tidsenliga kläder  och föreställa att de är arbetssökande. Hela dagen får de känna att de lever år 1800.

Tjörn är en kreativ kommun

-Tjörn fortsätter Benita är en föreningstät kommun med inom både kultur, idrott och övrigt föreningsliv. Detta gör att vi som bor här får möjlighet att stärka vår kunskap, utvecklas och lära känna varandra.  ”Det blir gott att bo här  för både barn och äldre. Kultur och föreningslivet på Tjörn har enligt den italienske  forskaren Sacco utvecklat ön till ett så kallat kreativt slagfält  -På Tjörn har nytänkande, idérikedom. och innovation  lätt att utvecklas. Vårtalet avslutades med.

Så låt oss möta  våren mad glädje och gemensamhet

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...