Tjörn-dialekten tjörbu

Tjörn-dialekten tjörbu är utgiven i april 2020 av Tjörns hembygdsförening.
Orden är nedtecknade av Maja-Lisa Nilsson och bearbetade av Tjörns hembygdsförening
Tryck och bindning: RisbergsAdbox 2020
Sammanställning, layout, fotografering och bildbearbetning av Britt-Inger Olsson

Boken kostar 200 kr och säljs av styrelsen i Tjörns hembygdsförening. Kontakta oss

Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den som kallas tjörbu.
Maja-Lisa Nilsson är född och uppvuxen i Skärhamn. Hon har bott där i hela sitt liv.
För ett antal år sedan satt hon och hennes make Östen och samtalade över en kopp kaffe. De började fundera över dialekter och då i synnerhet tjörn-dialekten, tjörbu. De var båda överens om att, eftersom dialekten är utdöende, ville de dokumentera orden, så som de minns dem. Ett omfattande arbete gjordes med att både nedteckna orden och att spela in dem så som Maja-Lisa minns att de uttalade orden i hennes barndomshem.
Även om orden generellt har sitt ursprung ur tjörbu kan det finnas dialektala skillnader beroende på var från Tjörn man kommer.
Det finns en inspelning av orden, som man kan lyssna till här. Lyssna på dialekten tjörbu
Här visas också en film där Maja-Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats.Dialekten tjörbu

Vi hoppas att detta kan vara ett bidrag till att bevara kunskapen om tjörbu-dialekten till framtiden.
Maja-Lisa Nilsson och Tjörns hembygdsförening, 2020