Dialekten tjörbu

Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den sk tjörbun.

För att dokumentera denna dialekt, så att även de kommande generationerna kan få ta del av den, har ett urval nedtecknats av Maja-Lisa Nilsson, från Skärhamn.  Orden presenteras så som det uttrycktes på tjörbu och även på svenska. Även om orden generellt har sitt ursprung ur tjörbu kan det finnas dialektala skillnader beroende på var från Tjörn man kommer.

Vi hoppas att detta kan vara ett bidrag till att bevara kunskapen om tjörbu-dialekten till framtiden.

Här nedan visas en film där Maja Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats.