Frusna ögonblick del 3

Ny bok om svunna tider på Tjörn

Solveig  Persson Lilldal har för  Tjörns Hembygdsförening räkning  gett ut en ny bok i serien Frusna Ögonblick. Det är den tredje boken i denna serie vars innehåll och bilder är hämtat från  hembygdsföreningens stora arkiv. Boken är ett sätt att delge  läsarna ett axplock  som finns samlade i hembygdsföreningens arkiv.

I Tjörns hembygdsförenings arkiv finns  texter, fotografier, bandade intervjuer och urklipp. Bilderna i boken Frusna ögonblick del 3 är hämtade från arkivet. De flesta bilderna är tagna under 1900-talet. Ur innehållet kan nämnas bilder från kustbebyggelsen, tidigt klädmode och från olika jordbruksaktiviteter. Äldre personer har säkert hört talas om Syster Ebba vår första utbildade sjuksköterska från Tjörn. Berättelsen om hennes liv och vår sydpolsfarare Karl Anderssons liv intresserar säkert läsaren. Boken innehåller också berättelser  om öns småföretagare från slutet av 1800 talet. Tjörns Hembygdsförening gjorde en stor torpinventering för ett antal år sedan och några av torpen är beskrivna i boken. Naturläkare som igelgumman finns också med i boken. Boken som är en lämplig julklapp till hembygdsintresserade personer finns att köpa i de flesta affärer på Tjörn och hos Tjörns Hembygdsförening.

Text o bild

Birgith Åhs

Eva Ericsson och Solveig Persson som har skrivit boken

Eva Ericsson och Solveig Persson som har skrivit boken