Tjörns hembygdsförening

Konstituerande styrelsemöte 2009

feb 12, 2013 | 2009, Dokumentarkiv

Konstituerande styrelsemöte 2009 den 11 maj 2009

Hembygdsföreningen hade den 11 maj sitt första sitt första styrelsemöte med den nya ordföranden Eva Ericsson, som nu efterträder Solveig Persson. Solveig avgick som ordförande vid årsmötet i april efter 15 förtjänstfulla år.
Vid styrelsemötet omvaldes Gudrun Ivarsson till  v.ordf., Stig Mattsson till sekreterare och Ulla Johansson till kassör.  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vid detta styrelsemöte behandlades dessutom bl.a. frågan om hur arbetet med registreringar av föremål och arkiv i fortsättningen skall bedrivas när nu föreningen har anskaffat modern datautrustning för denna hantering. Gert Alenhall kommer att t.v. vara samordnare och ansvarig för detta arbete. Vidare godkändes de ekonomiska ramarna för jubileumsboken som skall vara klar till den 5 juli. Vårt flitigt använda kök kommer nu äntligen att få en varmvattenberedare som beslutades på mötet. Nästa styrelsemöte fastlades till 1 juni.

Stig Mattsson

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.