Tjörns hembygdsförening

Konstituerande styrelsemöte 2009

feb 12, 2013 | 2009, Dokumentarkiv

Konstituerande styrelsemöte 2009 den 11 maj 2009

Hembygdsföreningen hade den 11 maj sitt första sitt första styrelsemöte med den nya ordföranden Eva Ericsson, som nu efterträder Solveig Persson. Solveig avgick som ordförande vid årsmötet i april efter 15 förtjänstfulla år.
Vid styrelsemötet omvaldes Gudrun Ivarsson till  v.ordf., Stig Mattsson till sekreterare och Ulla Johansson till kassör.  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vid detta styrelsemöte behandlades dessutom bl.a. frågan om hur arbetet med registreringar av föremål och arkiv i fortsättningen skall bedrivas när nu föreningen har anskaffat modern datautrustning för denna hantering. Gert Alenhall kommer att t.v. vara samordnare och ansvarig för detta arbete. Vidare godkändes de ekonomiska ramarna för jubileumsboken som skall vara klar till den 5 juli. Vårt flitigt använda kök kommer nu äntligen att få en varmvattenberedare som beslutades på mötet. Nästa styrelsemöte fastlades till 1 juni.

Stig Mattsson

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...