Tjörns hembygdsförening

Donation från Tjörns Skogsägareförening

nov 16, 2017 | 2017, Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförening mottog i oktober 2017 en summa på 29 797 kronor som stod kvar på ett konto tillhörande Tjörns Skogsägareförening. Pengarna skulle användas för ”bevarande och utveckling” av vår förening. Samtidigt överlämnades tre protokollsböcker och tre kassaböcker från Walla Skogsägareförening och dels från Stenkyrka Skogsägareförening. Jag har slumpvis läst vissa avsnitt ur dessa handlingar och noterat några intressanta uppgifter.

Walla Skogsvårdsförening bildades den 26 november 1909. Trettio personer hade infunnit sig till mötet som inleddes med att Länsjägmästaren höll ett föredrag med skioptikonbilder över ämnet skogsvård. Ändamålet med föreingen var bl.a. att ”anställa skogsodling på kalmarker inom Walla socken”. Medlemsavgiften bestämdes till femtio ören pr medlem.

Förutom årsmöten hölls två – tre styrelsemöten varje år. Protokollen från dessa är välformulerade och skrivna med mycket vacker handstil. I protokoll från 1910 kan man läsa att en skogsplantering misslyckats på grund av ”odugliga plantor från plantskolan på Tyft och att den hitsända plantören varit mindre lämplig”.

I årsberättelsen från 1912 finns uppgiften att man det året satt 75 800 plantor av olika slag, främst tall och gran men även ett flertal sorters lövträd bl.a. 400 björkplantor.

Sista protokollet i Walla Skogsägareförenings bok är skrivet 24 mars 1964. Vid denna tid hade bildats skogsägareföreningar i flera socknar på ön. Det finns noteringar om Stenkyrka Skogsägarförening, (senare med tillägget Stenkyrka-Rönnäng) och Klövedals Skogsägareförening.

Den andra protokollsboken tillhörde Stenkyrka Skogsägarförening. Första protokollet i denna är daterat 29 juni 1954 men i kassaboken finns första posten noterad redan år 1947.

År 1961 den 19 oktober hölls ett sammanträde med kommittén för Valla, Stenkyrka-Rönnängs och Klövedals Skogsägareföreningar. Denna kommitté enades om en sammanslag-ning av dessa föreningar till en gemensam förening med namnet Tjörns Skogsvårdsförening. En interimsstyrelse med representanter för alla föreningarna bildades och man diskuterade nya stadgar. Ändamålet med föreningen formulerades: ”Verka för kalmarkens beklädande med skog samt för hygges- och ungskogsröjning samt för övriga arbeten inom skogsvårdens främjande”. Denna sammanslagning och antagandet av nya stadgar antogs av Stenkyrka Skogsägareförening den 28 november 1961.

Sista protokollet är daterat 10 mars 1996. Sista noteringen i kassaboken är från den 31 december 1996. Då är utgående kassabehållning 6 805 kronor. När föreningen somnade in helt framgår inte av överlämnade handlingar.

Tjörn den 17 oktober 2017  Ragnar Karlsson

Kulturarvsdagen Tjörns hembygdsgård 2023 med öppet hus och föredrag

Söndagen den 10 september som var en av kultturarvsdagarna i hela Sverige, öppnade Tjörns hembygdsgård alla sina byggnader för intresserade besökare. Medlemmar från föreningen fanns på plats i de olika husen och kunde berätta om både husens historia och dess innehåll....

Barnens dag på Tjörns hembygdsgård 2023

Trots ett ihållande regn under en del av arrangemanget kom det många barn och föräldrar/mor och farföräldrar till Bräcke . Föreningen hade anordnat massor av olika aktiviteter och även de som var utomhus roade barnen. Så småningom upphörde regnet  och det var full...

Mia Marine-Jonas Simonsson Hanna Wiskari Griffiths

Mia, Jonas och Hanna bjöd på en fantastisk musikupplevelse när de bjöd in till en kväll på Tjörns hembygdsgård. Publiken var engagerad och applåderna lät inte vänta på sig. En kväll som vi hoppas uppleva igen tillsammans med dessa tre duktiga musiker. Efter...

Gåva till Tjörns hembygdsförening

Uno Holmberg, som sköter om Ängen på Härön, fick den 17 augusti besök av SPF:s (Sveriges Pensionärsförening) vandringsgrupp. Vandringar som arrangeras av Henry och Eva Hermansson. Uno stod för måltiden bestående av sill och Ängens "potäter" samt kaffe och kaka till...

Äldredagen 2023 bjöd på sol och skön musik

Ett 65 tal personer från hela Tjörn kom till Tjörns hembygdsgård för att vara med på årets äldredag.  Musikgruppen "Vär och Vurna", med Tomas Carlsson i spetsen, stod för musiken. Medlemmar från Tjörns hembygdsförening bjöd på kaffe med dopp och såg till att alla...