Tjörns hembygdsförening

Bohuslänska jakter

feb 7, 2017 | 2017, Dokumentarkiv

Berättarkväll med temat Bohuslänska jakter

Lokalen var fylld till sista plats på Bräcke Hembygdsgård när temat för denna berättarkväll var Bohuslänska Jakter. Jakter var namnet på de små fraktbåtar som trafikerade Bohuskusten under1900-1955 Arrangör var Tjörns Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

Henry Jansson som kan det mesta om jakter höll i programmet och han visade ett 20 tal bilder på olika typer av dessa båtar. Jakterna var små fraktbåtar som var ungefär 11–14 meter långa och lastade mellan 15–60 ton. Från början hade de bara segel men från 1920 talet utrustades de flesta med motorer.

Fraktade allt som behövdes

Bilderna visade båtarna och ofta kunde man se vilken frakt de hade. Det byggdes cirka 150 nya jakter under perioden 1895 – 1920 och de transporterade olika saker som sten, cement, kol, koks, tegelstenar, fisk, benmjöl, tran ägg och sist men inte minst ved. På den tiden lagades all mat på vedspisar och man värmde ofta upp hela huset med ved. Henry berättade att en del båtar hämtade latrin i städerna och det blev gödsel ute på böndernas åkrar. En av dessa båtar hörde hemma på Hakenäset.

Sextio stycken sillejakter

Efterhand som båtarna blev äldre byttes de ofta ut mot gamla fiskebåtar. Några av båtarna kallades för ”Pärejakter” och eftersom både frukt och potatis förr kallads för pärer var den huvudsakliga lasten.  Det fanns också cirka 60 stycken sillejakter och de trafikerade hela den svenska kusten ända upp till Haparanda. Lasten var sillkonserver och saltsill samt dito krydd från Klädesholmen som såldes på detta vis under dessa 50 år.  Båtarna trafikerade också Vänern och Vättern.

Gårdfarihandlarjakter

Det fanns också speciella jakter som gick med styckegods och nämnas kan att under 1940 talet fanns det cirka 20 stycken båtar som enbart lastade styckegods. Det fanns också en gårdfarihandlarjakt som ägdes av Olaus Andersson från Åstol. Olaus gick längs hela den bohuslänska kusten i sin före detta lotsbåt. Det ansågs tydligen att detta var speciellt för ägaren till båten fick söka tillstånd för att sälja varor från denna före detta lotsbåt. Från båten såldes glas, porslin och lervaror. Förutom Olaus fanns det också små jakter som sålde kläder.

Betania från Säby ö

Av de bilder som Henry visade fanns det några från Tjörn. VI fick se bilder på Rut från Klädesholmen som lastade ved. En annan båt var jakten Elisabet från Djupvik som lastade blandat skrot och Snygg från Stockevik som körde styckegods från Göteborg.   På en av bilderna får publiken se jakten Betania från Säby ö. Karl-Evert Nicklasson som var en besökarna denna kväll berättade att denna båt ägdes av hans farfar.

Sålde gamla jakter till balter

När skepparna fick möjlighet att skaffa lite större båtar såldes de efter kriget ett 20 tal av jakterna till baltiska flyktingar. Balterna packade båtarna fulla med sina familjer och åkte över Nordsjön till USA. Förutom jakterna var det också kuttrar som såldes och de åkte till USA. Ja alla kom inte fram i likhet med dagens flyktingar. År 1953 fanns det bara 8 jakter kvar. Alla transporter som båtarna utfört i över 50 år kom nu att övertas lastbilar.

Text Birgith Åhs

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.