Tjörns hembygdsförening

Bohuslänska jakter

feb 7, 2017 | 2017, Dokumentarkiv

Berättarkväll med temat Bohuslänska jakter

Lokalen var fylld till sista plats på Bräcke Hembygdsgård när temat för denna berättarkväll var Bohuslänska Jakter. Jakter var namnet på de små fraktbåtar som trafikerade Bohuskusten under1900-1955 Arrangör var Tjörns Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

Henry Jansson som kan det mesta om jakter höll i programmet och han visade ett 20 tal bilder på olika typer av dessa båtar. Jakterna var små fraktbåtar som var ungefär 11–14 meter långa och lastade mellan 15–60 ton. Från början hade de bara segel men från 1920 talet utrustades de flesta med motorer.

Fraktade allt som behövdes

Bilderna visade båtarna och ofta kunde man se vilken frakt de hade. Det byggdes cirka 150 nya jakter under perioden 1895 – 1920 och de transporterade olika saker som sten, cement, kol, koks, tegelstenar, fisk, benmjöl, tran ägg och sist men inte minst ved. På den tiden lagades all mat på vedspisar och man värmde ofta upp hela huset med ved. Henry berättade att en del båtar hämtade latrin i städerna och det blev gödsel ute på böndernas åkrar. En av dessa båtar hörde hemma på Hakenäset.

Sextio stycken sillejakter

Efterhand som båtarna blev äldre byttes de ofta ut mot gamla fiskebåtar. Några av båtarna kallades för ”Pärejakter” och eftersom både frukt och potatis förr kallads för pärer var den huvudsakliga lasten.  Det fanns också cirka 60 stycken sillejakter och de trafikerade hela den svenska kusten ända upp till Haparanda. Lasten var sillkonserver och saltsill samt dito krydd från Klädesholmen som såldes på detta vis under dessa 50 år.  Båtarna trafikerade också Vänern och Vättern.

Gårdfarihandlarjakter

Det fanns också speciella jakter som gick med styckegods och nämnas kan att under 1940 talet fanns det cirka 20 stycken båtar som enbart lastade styckegods. Det fanns också en gårdfarihandlarjakt som ägdes av Olaus Andersson från Åstol. Olaus gick längs hela den bohuslänska kusten i sin före detta lotsbåt. Det ansågs tydligen att detta var speciellt för ägaren till båten fick söka tillstånd för att sälja varor från denna före detta lotsbåt. Från båten såldes glas, porslin och lervaror. Förutom Olaus fanns det också små jakter som sålde kläder.

Betania från Säby ö

Av de bilder som Henry visade fanns det några från Tjörn. VI fick se bilder på Rut från Klädesholmen som lastade ved. En annan båt var jakten Elisabet från Djupvik som lastade blandat skrot och Snygg från Stockevik som körde styckegods från Göteborg.   På en av bilderna får publiken se jakten Betania från Säby ö. Karl-Evert Nicklasson som var en besökarna denna kväll berättade att denna båt ägdes av hans farfar.

Sålde gamla jakter till balter

När skepparna fick möjlighet att skaffa lite större båtar såldes de efter kriget ett 20 tal av jakterna till baltiska flyktingar. Balterna packade båtarna fulla med sina familjer och åkte över Nordsjön till USA. Förutom jakterna var det också kuttrar som såldes och de åkte till USA. Ja alla kom inte fram i likhet med dagens flyktingar. År 1953 fanns det bara 8 jakter kvar. Alla transporter som båtarna utfört i över 50 år kom nu att övertas lastbilar.

Text Birgith Åhs

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...