Tjörns hembygdsförening

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

apr 10, 2024 | Arkiv

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar

Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg.  Efter årsmötet gästades mötet av Niklas Åberg från ”Åtta fjordar” som berättade om några av alla de projekt som genomförts eller pågår.

Projektet som startade år 2008 är ett är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv och åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med  de nationella miljömålen.

Fiskefritt område

Vi fick höra att inom 8+ fjordar området är det förbjudit att fiska torsk, kolja och bleka. Bakgrunden till detta är att år 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och Vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar.Orsaken till detta är att det nästan inte fanns  torsk, kolja eller bleka i området  och nu studerar man effekterna av detta

Spökfiske

Ett av projekten som Niklas berättade om var Spökfiskeprojektet där man använder undervattensdrönare som lokaliserar och plockar upp borttappade fiskeredskap . Ett mycket viktigt projekt eftersom borttappade redskap gör stor skada.

Marina rev

Sedan 2017 pågår försök med att hitta metoder för att återetablera marina rev och blåmusselbankar i fjordsystemet innanför Tjörn och Orust. Under vintern 2021 och 2022 lades 70 ton musslor ut på botten i Havstensfjorden och Halsefjorden med förhoppningen att musslorna ska etablera sig och bilda bankar. Åtta fjordar sätter också  varje år ut ålyngel i sitt område.

Återställande av våtmarker

8+fjordar jobbar med allt från att återställa våtmarker till att ta fram kunskapsunderlag kopplat till vår havsmiljö. I projektet Vatten Värt att Värna hjälper man  markägare, föreningar och privatpersoner att söka pengar till olika vattenvårdande åtgärder inom hela 8+fjordarområdet.Det kan handla om restaurering av våtmarker och dammar eller hjälp med att minska näringsläckaget från hästhagar

Text o bild Birgith Åhs

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...

Välkommen i föreningen!

Medlemsavgift 150 kr för en medlem och 200 kr för två eller familj. Betala till bg 5807-3412 eller swisha till 123-346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-post-adress. Om du swishar kan du skriva e-post-adressen i meddelande-rutan.