Tjörns hembygdsförening

Årsmöte 2008

feb 10, 2013 | 2008, Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförenings årsmöte

den 19/4 2008
Ett 60-tal medlemmar hade mött upp denna vackra första vårkväll på Bräcke Hembygdsgård. Solveig Persson ordf. i föreningen hälsade mötesdeltagarna välkomna och berättade om föreningens verksamhet och tackade för gåvor som skänkts till föreningen och även för allt ideellt arbete som medlemmarna utför under året.

– Mona Axelsson Rönnäng ledamot i styrelsen sedan 1992 och sekreterare sedan 2004 hade avböjt återval och avtackades med blommor och en bok för hennes arbete i styrelsen och föreningen.
– Mona Jansson Klädesholmen har tillhört styrelsen i 22 år hade också avböjt återval blev även hon avtackad.
– Mats Jansson lämnade sitt uppdrag som revisorsersättare fick blommor för sin insats i föreningen.
– Bo Henning och Klas Ström båda Skärhamn har under många år varit ansvariga för medlemsregistret och skött det på ett utomordentligt sätt, slutade nu för att lämna över till yngre krafter.

Ordföranden tackade för deras mångåriga och gedigna arbete och överlämnade blommor. Föreningens förtjänsttecken för utmärkt ideellt arbete i föreningen utdelades till
– Astrid och Börje Alenhall Balkeröd,
– Gunnar Petersson Myggenäs
– Ove Gunnarsson Krossekärr.
Styrelsen fick följande utseende efter kvällens val.
– Solveig Persson ordförande.
– Gudrun Ivarsson
– Ulla Johansson
– Arne Adolfsson
– Ture Berntsson
– Monika Hermansson
– Stig Mattsson
– Margareta Olofsson
– Dennis Karlsson
ersättare:
– May Gunnarsson
– Ann-Sofie Johansson
– Nils-Arne Nilsson
MajaLisa och Östen Nilsson Skärhamn avslutade kvällen med ett intressant resekåseri och diabilder från en resa i Israel.

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.