Tjörns hembygdsförening

Årsmöte 2008

feb 10, 2013 | 2008, Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförenings årsmöte

den 19/4 2008
Ett 60-tal medlemmar hade mött upp denna vackra första vårkväll på Bräcke Hembygdsgård. Solveig Persson ordf. i föreningen hälsade mötesdeltagarna välkomna och berättade om föreningens verksamhet och tackade för gåvor som skänkts till föreningen och även för allt ideellt arbete som medlemmarna utför under året.

– Mona Axelsson Rönnäng ledamot i styrelsen sedan 1992 och sekreterare sedan 2004 hade avböjt återval och avtackades med blommor och en bok för hennes arbete i styrelsen och föreningen.
– Mona Jansson Klädesholmen har tillhört styrelsen i 22 år hade också avböjt återval blev även hon avtackad.
– Mats Jansson lämnade sitt uppdrag som revisorsersättare fick blommor för sin insats i föreningen.
– Bo Henning och Klas Ström båda Skärhamn har under många år varit ansvariga för medlemsregistret och skött det på ett utomordentligt sätt, slutade nu för att lämna över till yngre krafter.

Ordföranden tackade för deras mångåriga och gedigna arbete och överlämnade blommor. Föreningens förtjänsttecken för utmärkt ideellt arbete i föreningen utdelades till
– Astrid och Börje Alenhall Balkeröd,
– Gunnar Petersson Myggenäs
– Ove Gunnarsson Krossekärr.
Styrelsen fick följande utseende efter kvällens val.
– Solveig Persson ordförande.
– Gudrun Ivarsson
– Ulla Johansson
– Arne Adolfsson
– Ture Berntsson
– Monika Hermansson
– Stig Mattsson
– Margareta Olofsson
– Dennis Karlsson
ersättare:
– May Gunnarsson
– Ann-Sofie Johansson
– Nils-Arne Nilsson
MajaLisa och Östen Nilsson Skärhamn avslutade kvällen med ett intressant resekåseri och diabilder från en resa i Israel.

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...