Händelser hos Tjörns Hembygdsförening

Hembygdsfest

1962 hölls hembygdsfest med auktion på Hällers danspaviljong. Ursprungligen skulle festen hållits på Bräcke men regnvädret hindrade. Därför blev det dansbanan.

Stordalskvarnens placering

1961 fick föreningen skriftligt löfte av markägaren, att kvarnen får stå på sin plats i 49 år, utan kostnad.

Ryggåsstugan

1960 flyttas ryggåsstugan, även kallad Malenas stuga, från Tyft till Bräcke.

Stenstugan

1964 inleddes restaureringen av stenstugan på Säby ö

Gustaf Halldin

1965 avled Gustaf Halldin. Han hade varit ordförande för föreningen i två år och tillhört styrelsen sedan 1948.

Julkalas

1967 startade de årliga julkalasen för de som under året arbetat inom föreningen.

Stordalskvarnen

Kvarnen invigdes den 28 juli 1959. I samband med invigningen utbröt ett våldsamt åskväder.

Väderkvarnarna

1958 startade Leif Olsson en auktion för att rädda väderkvarnarna i Stordal och Fjällebro. 41 konstnärer skänkte sammanlagt 43 konstverk som lottades ut. Pengarna räckte både till reparation och till en kvarnfond.