Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte för 2023

26 mars, 2023 | 15:00

Kallelse till årsmöte 2023

Söndag den 26 Mars kl 15.00 på Bräcke Hembygdsmuseum

Stedgeenliga förhandlingar
Förslag till ändring av § 4 i stadgarna se nedan
Kaffeservering och föredrag av Eivor Jansson om hennes morfars far Carl L

Ärendelista vid årsmöte med Tjörns Hembygdsförening 2023

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Godkännande av föredragningslista

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Kassaredovisning och revisorernas berättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande för ett (1) år

11. Val av styrelseledamöter för två (2) år

12. Val av styrelseersättare för två (2) år

13. Val av revisorer och revisorsersättare för två (2) år

14. Val av valberedning för 2024 bestående av tre (3) personer varav en är sammankallande

15. Val av två ordinarie och två ersättare till BHF:s årsmöte 2023

16. Fastställande av medlemsavgift för kommande år, 2024

17. Verksamhetsplan för år 2023

18. Frågor, som styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar skriftligen framfört till årsmötet minst en månad före mötet.

19. Beslut om stadgeändring andra gången

20. Årsmötet avslutas
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling för andra gången av styrelsens förslag till stadgeändring av §4 i stadgarna, vid extra årsmöte 29/10 2022 gav stämman bifall till förslaget.
Styrelsens förslag till ändring av § 4 i stadgarna:
Nuvarande lydelse:
Föreningens penningmedel §4
Föreningens penningmedel skall förvaltas av styrelsen och innestå på bank. De medel som härrör från donationer/testamenten skall i bokföringen redovisas under speciell rubrik på skuldsidan och hanteras enligt donatorernas önskemål. Kapital och ränta får endast tas i anspråk för angivet ändamål i donationen eller testamentet
Föreslagen lydelse:
Föreningens penningmedel §4
Föreningens penningmedel skall förvaltas av styrelsen. De medel som härrör från donationer/testamenten skall i bokföringen redovisas under speciell rubrik på skuldsidan och hanteras enligt donatorernas önskemål. Kapital och ränta får endast tas i anspråk för angivet ändamål i donationen eller testamentet.

Detaljer

Datum:
26 mars, 2023
Tid:
15:00
Evenemang Kategori:

Plats

Bräcke Hembygdsmuseum
Bräckeliden 103
Hjälteby, 47172 Sverige
+ Google Map