2014

Årsmöte 2014

Hölls lördagen 29 mars Föreningens ordförande Eva Ericsson ledde årsmötet. Nästan hela styrelsen omvaldes. Ny ledamot blev Marion Johansson som invaldes i stället för Ann-Sofie Johansson som avsagt sig. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Eva Eriksson. Kassör Eva...

läs mer