Tjörns hembygdsförening

Årsmöte 2014

mar 29, 2014 | 2014, Dokumentarkiv

Hölls lördagen 29 mars

Föreningens ordförande Eva Ericsson ledde årsmötet. Nästan hela styrelsen omvaldes. Ny ledamot blev Marion Johansson som invaldes i stället för Ann-Sofie Johansson som avsagt sig. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Eva Eriksson. Kassör Eva Andersson kommenterade den ekonomiska redovisningen. Förenigen hade under verksamhetsåret gjort ett överskott  på 22 000:- kr Föreningen har nu 565 betalande medlemmar. Mötet fattade beslut om att inköpa grannfastigheten ”Hildegards hus” för 900.000:-

IMG_3511_567IMG_3510_567IMG_3505_567IMG_3504_567Foto: Ragnar Karlsson

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...

Välkommen i föreningen!

Medlemsavgift 150 kr för en medlem och 200 kr för två eller familj. Betala till bg 5807-3412 eller swisha till 123-346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-post-adress. Om du swishar kan du skriva e-post-adressen i meddelande-rutan.

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...