Tjörns hembygdsförening

Bildrepotage om ”Silla kommer” på Klädesholmen

feb 20, 2013 | Bildarkiv

En bildserie av Lars Langelid från Teatergruppens föreställning av
”Silla kommer, silla kommer” den 21 mars 2011 på Betel, Klädesholmen.

0614

Kjerstin Bjurstam och Stellan Hermansson

0641

Margit Karlsson

0631

Ingemar Kristensson och Estrid Nilsson

0647

Arne Adolfsson och Ragnar Karlsson

0617

Gunbritt Patriksson, Estrid Nilsson och Mona Axelsson

0650

Alla medverkande avtackas av Erland Berntsson

0652

Efter föreställningen samlades både publik och skådespelare vid kaffeborden.

 

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.