Tjörns hembygdsförening

Bildrepotage från ”Giftmordet 2012”

feb 18, 2013 | Bildarkiv

001_13 001_1 001_2 001_3 001_11 IMG_9152 IMG_9155 IMG_9152 IMG_0462 IMG_0456 IMG_0452 IMG_0450 IMG_0439 IMG_0417 IMG_0398 IMG_0381 IMG_0367 IMG_0318 IMG_0316 IMG_0293IMG_0447IMG_0269 011_9 011_4 011_2 001_14

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.