Tjörns hembygdsförening

Årsmöte 2023

mar 30, 2023 | Arkiv

Hembygdsföreningens årsmöte innehöll både förhandling och föredrag

Den 26 mars hölls hembygdsföreningens årsmöte. Det blev inte några förändringar av styrelsen utan omval på både ordförande och ledamöter enligt valberedningens förslag.

Verksamhetsberättelsen visade att det hänt mycket på Bräcke under 2022. Nämnas kan invigningen av den nya samlingslokalen, kosläpp med 700 deltagare, traditionellt midsommarfirande med folkdanslag, barnens dag, besök av kommunens alla femteklassare och öppethållande varje söndag under sommaren.

2023 års program

Inför 2023 planerar föreningen att följa det årsprogram som skickats ut till medlemmarna. Verksamheten kommer i stort att innehålla ungefär samma programpunkter som föregående år. Tyvärr måste även en del kraft läggas på att reparera vingarna på föreningens bägge väderkvarnar.

Föredrag om Carl L. Olausson

Eivor Jansson berättade om sin morfars far Carl. L Olausson som föddes 1863. Carl L. gick sina första mycket korta skolår i skola i Nordre Bäck. En folkskollärare fanns då på hela Tjörn. 20 år gammal gick han på handelsskola i Marstrand. 1876 startade Billströmska och Carl L, gick en kurs där. Carls fru hette Albertina de hade Inga pengar eller boende när de gifte sig. Albertinas pappa hjälpte Carl med 12,000 kr och de kunde köpa en gård i Lilldal. Albertina fick sköta gården och Carl. L. deltog i olika nämnder och styrelser. 1908 ordförande i kommunalstämman och han valdes till häradsdomare 1924. Var med och startade Tjörns Sparbank. Väckte en motion 1906 om ett sanatorium som byggdes 2011. Carl L. hjälpte till med ett testamente och för detta byggdes Lilldal som invigdes 1931. Var även riksdagsman 1908–1916. Han dog 1943.

 

 

Bild 1 – Ordinarie ordförande Eva Ericsson tackade årsmötets ordförande Anna Sjunnesson med en bukett.

Bild 2 – Inga Olsson fick också en present som tack för sitt mångåriga arbete inom hembygdsföreningen av Margareta Olofsson och Eva Ericsson.

Bild 3 – Deltagarna vid årets årsmöte uppgick till cirka 50 personer

Bild 4 – Eivor Jansson är en mångsidig person. Duktig dragspelare och även bra på att berätta. Efter årsmötet höll hon ett uppskattat föredrag om sin morfars far Carl.L. Olausson

Bild 5 – Årsmötesdeltagarna Ulla Johnsson och Inger Heiman tyckte det var trevligt att träffas

Bild 6 – Estrid Nilsson fick en blomma av ordförande Eva Ericsson för sitt arbete inom föreningen.

Bild 7 – I ett hörn av samlingssalen satt valberedningsledamöterna Ylva Karlsson och Estrid Nilsson och förberedde sin anförande

 

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.