Tjörns hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2012

jun 13, 2019 | 2012, Dokumentarkiv

Verksamhetsberättelse för Tjörns Hembygdsförening år 2012

Organisation

Föreningen är via Bohusläns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlemsantalet

Under 2012 har 600 medlemsavgifter betalats. Avgiften gäller för hela familjen

Styrelsens sammansättning år 2012

Ordinarie:                                                                                          Ersättare:

Ordförande: Eva Ericsson                                                                Christina Kihlkvist

Vice ordförande: Gudrun Ivarsson                                                   Nils-Arne Nilsson

Sekreterare: Stig Mattsson fram till sin bortgång.                             Morgan Olsson

Kassör: Ulla Johansson
Övriga ledamöter: Arne Adolfsson,
Kenneth Hermansson,
Margareta Olofsson,
Birgith Åhs
Ann-Sofie Johansson. (Ann-Sofie Johansson har under en del av året skrivit styrelsens protokoll).
Arbetsutskott: Eva Eriksson, Gudrun Ivarsson, Stig Mattsson, Ulla Johansson, Arne Adolfsson

Politiskt tillsatta ordinarie ledamöter: Mona Olausson och Hasse Runegrund
Ersättare: Roger Karlsson samt Göte Jönsson. Göte Jönsson är sedan 2012 09 20 ersatt av Ann Mellblom,
Representant vald av Tjörns Släktforskare:
Dennis Karlsson
Representant till Tjörns Släktforskare som valts av hembygdsföreningen:
Stig Mattsson
Revisorer:
Ordinarie:                                                                                          Ersättare

Karl-Johan Berntsson                                                                       Annika Olausson

Ulf Eskilsson                                                                                     Margita Karlsson
Valberedning:
Margit Karlsson, Ingegerd Hansson och Gunbritt Patriksson
Årets programverksamhet
Januarifest
Januarifest för hembygdsföreningens medlemmar ägde rum den 7 januari. Underhållning och bingo samt servering av kaffe.
Arbetsplatsträff
Tjörns kommuns kommunkansli var inbjudet till hembygdsmuseet den 11 januari. Medlemmar från föreningen berättade om verksamheten och visade John Edvardssons föremål. Kommunkansliet hade även egen arbetsplatsträff på museet.
Årsmöte
Den 31 mars ägde hembygdsföreningens årsmöte rum på hembygdsmuseet. Efter mötesförhandlingarna visade Birgith Åhs bilder från Centralamerika.

Giftmordet på Sibräcka
Den nya teaterföreställningen ”Giftmordet på Sibräcka” hade sin premiär den 28 april på Billströmska Folkhögskolan och spelades sedan även två gånger under sommaren.
Valborgsfirande
Det var Stenkyrka och Valla kyrkokörer som stod för den musikaliska underhållningen på årets valborgsmässofirande. Vårtalade runt Tjörns historia gjorde Kjell Eriksson.
Resa till Flötemarkens museum i Bullaren
Hembygdsföreningen anordnade en resa den 19 maj till Flötemarkens Museum och till Eds motorcykel och motormuseum. Resan var mycket uppskattad av de få medlemmar som deltog.
Växtmarknad på Bräcke
Tjörns trädgårdsförening anordnade även i år en uppskattad växtmarknad. Hembygdsföreningen hjälpte till med kaffeserveringen.
Invigning av Stordalskvarnen den 2 juni
Stordalskvarnen återinvigdes efter två års omfattande renovering under ledning av framlidne sekreteraren Stig Mattson. I strålande solsken och rejäl väderkvarnsblåst klipptes bandet av kultur och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson till fanfar av 11-åriga Jade Helle. Musik framfördes av gruppen ”Bidraget”. Pelle Stavfeldt informerade om kvarnarnas historia. Gudrun Ivarsson och Torkel Olausson berättade om renoveringsarbetet.
Det börjar och slutar med sill
För andra året i rad firades sillens dag den 3 juni i hela Bohuslän. Hembygdsföreningen anordnade levande historia ”Det börjar och slutar med sill”. Ett trettiotal medlemmar agerar kända Tjörnbor, som levde under 1800-talet och 1900-talet. Kaffe, ägg och sillsmörgås samt äggost serverades. Sillotteri och avsmakning av sill.
Sveriges nationaldag
Föreningen deltog som vanligt i nationaldagsfirandet med fanbärare.
Gökotta vid Sankt Olavs valar
En liten tapper skara vandrade från Linnevikens parkering upp till Sankt Olavs valar för att lyssna till göken den 10 juni.
Midsommarfirande den 22 juni
Trots regnskurar kom 1400 betalande samt många barn till årets firande. Det blev trots regn en trivsam och uppskattad tillställning och som vanligt gjorde funktionärerna ett storartat arbete som gav ett bra tillskott till föreningskassan.
Hembygdsdag och hemvändardag den 8 juli
Årets hembygdsdag och hemvändardag drabbades av dåligt väder och få besökare. Årets utställning av John Edvardssons föremål invigdes.
Teaterpjäsen Guldvaggans juliförställningar
Förra årets succéföreställning blev lika uppskattad detta år och visades vid tre olika tillfällen med cirka 200 besökare varje gång.
Musikstämma den 28 juli
Det var trots det hotande regnet ganska många musiker på Bräcke denna lördagseftermiddag. Bland besökarna fanns Taubekören från Stockholm och gruppen ”Harpor i väst” från Stenungsund. Men vid fyratiden måste det hela avbrytas då ett kraftigt slagregn satte stopp för all musik.
Äldredag på Bräcke den 1 augusti
Tillsammans med Tjörns kommun och Mötesplats Tjörn inbjöd hembygdsföreningen till en äldredag. Det var en strålande sommardag och gräsmattan framför scenen var fylld av glada seniorer som satt vid dukade kaffebord när Axel Falk hälsade alla välkomna. Både Lotta Rossövik, Axel Falk med pianist Dan Lindén samt artistparet Knut och Maria underhöll seniorerna. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe.
Giftmordet på Sibräcka den 4 och 5 augusti
År 2012 var ett fantastiskt år när det gäller teaterarrangemang. Giftmordet i Sibräcka ”drog fulla hus” även när föreställningen kördes på utomhusscenen.
Gudstjänst på Bräcke den 12 augusti
Bengt Rosenqvist ledde en välbesökt gudstjänst på innergården.
Barnens dag den 26 augusti
Dagen blev verkligen en dag för alla barn. Föreningens medlemmar hade ordnat inte mindre än 20 olika barnaktiviteter. Några exempel på detta var att klappa smådjur, lära sig spinna, gå i skolan på mormors vis, köpa karameller i strut och smaka på egen kaka från den vedeldade bakugnen.
Tidsresa för Tjörns skolklasser
Alla elever i åk 5 har besökt hembygdsmuseet och där deltagit i en tidsresa till år 1800. Eleverna har med hjälp ett tjugotal medlemmar fått inblick i det vardagliga livet under den stora sillperioden. Tidsresan pågick under åtta dagar i september månad.
Höstmöte på Tyft den 26 oktober
Höstmötet på Billströmska folkhögskolan samlade cirka 100 medlemmar som bland annat lyssnade på Lars-Erik Hammars intressanta föredrag om gamla farleder och sjömärken.
Utställningar
Ett drygt 100-tal föremål från framlidne John Edvardssons hem i Kleva har inlemmats i museets samlingar genom ett samarbete med Tjörns kommun. Under 2012 anordnades en utställning i ett av manhusets rum med ett urval av John Edvardssons föremål.
Fiske och jordbruksredskapen som tidigare fanns i manhuset har under våren flyttats till logen.
I slutet av året med start den 13 december anordnade hembygdsföreningen en utställning av museets textilier och gamla föremål på Skärhamns bibliotek. Hemslöjden firade 100 år 2012 och föreningens utställning blev mycket uppskattad.
I december ordnade Christina Kihlqvist så att Stordalskvarnen blev vackert belyst, som en fyr i natten.
Museet och besöksgrupper
Museet har som vanligt hållits öppet ett antal söndagar i juli och augusti. Besöksantalet har varierat beroende på väder och konkurrerande arrangemang. Bland besök kan vi nämna grupper från Stockholm och Skåne. Stordalskvarnen har haft besök av barngrupper, skolklasser samt en grupp från Norge.
Investeringar, underhåll, bidrag och gåvor
Tjörns kommun har beviljat underhålls- och arrangemangsbidrag med 65 000 kr för verksamheten på Bräcke. Fornminnesgruppen har av Länsstyrelsen fått 20 000 kr till upprustning av fornminnen.  Teatergruppen har fått 1000 kr och fornminnes-, arkiv- och sygruppen har fått 5 200 kr av Vuxenskolan. Den senare summan inkom i januari 2013.
Smedjans skorsten har renoverats, väggar och tak i ett av manhusets rum har målats samt manhusets fasad har tvättats.  Gräsmattor och kanter har klippts och trimmats av idogt arbetande medlemmar. Tjörns Trädgårdsförening har skött trädgårdens växter och rabatter föredömligt. Föreningen har även haft ett gott samarbete med biodlarföreningen och släktforskarföreningen. Ansökan om bygglov för att bygga om scenen har lämnats in till kommunen och i skrivande stund har detta beviljats.
Hembygdsföreningen noterar åter igen med tacksamhet stödet i form av lotterivinster, rabatter vid inköp, olika tjänster m.m. från enskilda personer och företag.
Arbetsgrupper
Teatergruppen
Teatergruppen har lagt ned stort arbete med många repetitioner och uppskattade föreställningar.
Fornminnesgruppen
I samverkan med Tjörns kommun och Länsstyrelsen har en grupp medlemmar skrivit texter, satt upp informationsskyltar, anordnat parkeringsplatser samt röjt vid fornminnen.
Sygruppen
En grupp medlemmar har regelbundet arbetat med att sy gardiner och kläder till teateruppsättningarna.
Arkivgruppen
Registrering och fotografering av föremål har pågått genom en flitigt arbetande grupp-medlemmar. C: a 5–6000 gamla fotografier är nu skannade till databasen
Hemsidan
För kontakt med medlemmar blir hemsidan alltmer viktig. Under året har arbetet med en ny hemsida startat.
Trädgårdsgruppen
Under året har Trädgårdsföreningen avsagt sig skötseln av rabatter m.m. och i stället har Hembygdsföreningen fått en egen grupp, som tagit över arbetet, vilket vi är mycket tacksamma för.
Slutord

Ett stort tack till Er alla för Ert ideella arbete, samvaro och insatser av olika slag. Genom Er medverkan kan Tjörns Hembygdsförening fortsätta sitt viktiga arbete att bevara Tjörns kulturarv åt kommande generationer.

För styrelsen

________________________

ordf. Eva Ericsson

Bohuslänsk visa och folkmusik

Inför en helt fullsatt lokal på Bräcke Hembygdsgård bjöd TjörnsHembygdsförening och Svenska Visakademin lördagen den 6 julipå en tillställning med klingande traditioner från Bohuslän. Arrangemanget startade med att Annika Nordström berättade om folkliga visor,samlare...

Midsommarfirandet på Bräcke 2024 blev fantastiskt

Strålande solsken, massor av människor, dans och uppträdande avGöteborgs Folkdansvänner samt bra intäkter tack vare entrén detstora matlotteriet, övriga lotterier, loppis, kaffeförsäljning, korv obröd och strutkarameller mm. Allt praktiskt fungerade tack varemånga...

Kosläpp, växtmarknad och loppis gjorde att cirka 1000 personer fyllde Bräcke

Området på och runt Bräcke Hembygdsgård var den11 maj inte bara fullt avmänniskor . Till väsentligheterna hörde ett antal glada kor och deras kalvar ochmassor av växtplantor samt loppisgrejer. Även en brandbil var på plats till glädje förmånga barn.Ungefär kl 11.00...

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....