Tjörns hembygdsförening

Berättarkväll med temat Fritz Linder

mar 31, 2023 | Arkiv

Mars månads berättarkväll på Tjörns Hembygdsmuseum hade temat ”Fritz Linder en resa genom eld över vatten”. Det var sonen Gert som beskrev sin fars resa från uppväxten i Wieswiel, till krigsupplevelser och flykten till Sverige och Skärhamn. Ett Skärhamn som han gjorde mycket för både som tandläkare och fabrikör. Nya samlingssalen var fylld med intresserade personer och säkert hade många av dem varit hos tandläkare Linder som patienter

Det var hembygdsföreningens ordförande Eva Eriksson som hälsade Gert välkommen till Bräcke

Tekniskt begåvad men blev tandläkare

Kvällens berättare Gert Linder började med farfar Heinrich som dog i en skyttegrav under första världskriget. Fritz Linder väckte upp i Wiesweil som ligger i södra Tyskland och redan under sin uppväxt visade han sin tekniska begåvning genom att uppfinna en växellåda som sedan såldes till SAAB. Mamman ansåg att tandläkare var ett bättre yrke än tekniker och det utbildade han sig till. Därefter blev det medicinstudier men möjligheten att bli läkare försvann i och med att han inkallades i maj 1940. Tandläkaren Hedvig som han gift sig med 1938 fick ensam ta ansvar för familjen.

Krigsplacerades i Ryssland

Fritz skickades till Ryssland och mellan 1940–1945 fick han arbeta både som käk kirurg och vanlig kirurg. Det gällde att försöka välja patienter som han trodde kunde överleva. Några sterila instrument fanns inte att tillgå. I hans uppfinnarhjärna föddes då tanken på autoklaven. På den tiden fungerade postväsendet bra och Gert visar oss några av de 2000 brev som mamman fick. Ett av breven innehåller en beskrivning över hur han 1945 lyckades fly från Ryssland och vidare till Polen. Flykten möjliggjordes genom att han kunde spela dragspel och efter en spelning där många av åhörarna druckit massor av vodka var det någon som tipsade om en motorcykel. Han flydde till Danzig i Polen och sedan till Danmark. Danmark var fortfarande ockuperat av tyskarna och han tillfångatogs och skickades till Lybeck där han också fick arbeta som både tandläkare och vanlig läkare.

Hugo Engblom hjälpte honom

Efter kriget försökte Fritz få uppehållstillstånd i Sverige men fick inga svar. Flykt var enda utvägen och det möjliggjordes genom tjörnbon Hugo Engblom som med sin båt Hamlet hjälpte hundratals människor att fly. Fritz lärde känna Engblom eftersom han var patient på den mottagning som Fritz arbetade på. År 1947 lyckades Fritz gömd på båten i en saltlast komma till Sverige och Göteborg. Därifrån åkte han till Linköping för där fanns en välvilligt anställd landsfiskal som efter ett tag fixade permanent uppehållstillstånd med skälen att det var eländigt i Tyskland samt brist på tandläkare i Sverige. Under väntan på asyl jobbade han som diskare i Linköping Uppehållstillståndet skrevs under av minister Undén.

Brist på tandkliniker

Regeringen i Sverige insåg under samma period att det fattades folktandvårdskliniker i Sverige. En tandvårdsreform genomfördes. Denna reform gjorde att Fritz fick jobb som tandläkare i Skärhamn 1949. År 1950 var den nya kliniken klar och Fritz kunde flytta in på andra våningen tillsammans med fru och barn som året före hade kommet till Sverige. -Pappa som gillade havet och musik och var helt orädd blev väldigt väl mottagen i Skärhamn säger Gert och det bidrog säkert till hans kreativitet. År 1954 och 1955 blev hela familjen svenska medborgare.

Minnen från besök hos tandläkaren

Alla vi som är födda på 1940 och 1950 talet har minnen från kliniken i Skärhamn. Hans anställning var starten på att barnens tänder på Tjörn kraftigt förbättrades och slutligen blev de bästa i hela världen. Men Fritz var inte bara intresserad av att laga tänder På en av bilderna som Gert visade fanns texten ”Var är Fritz.” och den vittnar om att Fritz hade fler intressen. Han var även uppfinnare och hans mest kända uppfinning är autoklaven. I en autoklav steriliseras alla instrument.

Helinos och Radona

Uppfinningen ledde till att Helinosfabriken startades 1956 och där tillverkades autoklaverna. Fabriken gick bra och nämnas kan att 1966 fick man en stororder från försvaret. Helinos tillverkade också sprutor för diabetiker. Verksamheten gjorde att många Tjörnbor fick arbete på Helinos och senare även på Radona. På Radona som startades 1967 var planerna att men skulle sterilisera fisk så att den kunde förvaras i rumstemperatur. Allt var klart men 1969 blev det förbjudet. Istället strålade man sjukvårdsartiklar och även kryddor. År 1973 såldes båda företagen till Landstingens Inköpscentral men verksamheten blev kvar i Skärhamn. Radona slutade sin verksamhet i början på 1980 talet. År 1991 övertog Getinge AB Helinos fabriken. Verksamheten fortsatte i Skärhamn fram till 2013 då det hela flyttades först till Kina och sedan till Polen. Sedan 2018 är delar av verksamheten tillbaka i Stora Höga.

 

 

Bild 1 – Gert Linder fick som liten pojke vara testperson för den nya sprutan

Bild 2 – Fritz älskade att vara ute på havet. På bilden syns han tillsammans med skärhamnsbon Helge

Bild 3 – Samlingssalen på Tjörns Hembygdsmuseum var fylld av personer som alla ville höra berättelsen om tandläkare Linder.

Bild 4 – Det gamla huset i Wiesweil där Fritz växte upp

Bild 5 – Brölloppskort på Fritz föräldrar från 1913.

Bild 6 – Bild från en skyttegrav första världskriget

Bild 7 – Margareta Olofsson tackade Gert för ett fantastiskt föredrag.

Bild 8 – Bilder från tjänstgöring i Ryssland under kriget.

Bild 9 – 1955 spelades det in en film och bilden är från TV-inspelningen

Text Birgith Åhs

Bilder Gert Linder och Birgith Åhs

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.