Tjörns hembygdsförening

Hembygdsdräkter på 80-års festen

nov 12, 2019 | Bildarkiv

Fr.v. Claes Persson, Lisbeth Karlsson, Stellan Hermansson, Solveig Persson, Eva Ericsson, Kerstin Bjurstam, Laila Hjalmarsson, Margit Karlsson och Gert Ahlenhall

På vår åttioårs jubileumsfest i Kyrkans Hus den 9 november 2019 deltog ett hundratal medlemmar och bland dessa ovanstående i sina vackra folkdräkter.

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.