Tjörns hembygdsförening

Fotorepotage ”Guldvaggan 2011”

feb 16, 2013 | Bildarkiv

Berättelsen om hur ”guldvaggan” dramatiserades till skådespel.

Teatergruppen i Tjörns Hembygdsförening hade samlats och beslutat att försöka skapa en teaterföreställning av en folklig sägen från sjuttonhundratalet. Bakgrunden är förlisningen av fartyget Jungfru Elisabeth utanför Herrön den 13 december 1717. Fartyget skall ha innehållit mycket dyrbar last bl a en liten miniatyrvagga av guld besatt med ädla stenar. Denna var avsedd som en present från en tysk furstinna till drottning Ulrika Eleonora. Fartyget strandade och lasten plundrades och såldes av ortsbefolkningen som i utbyte fick bl.a. livsmedel. Delar av lasten kom aldrig fram till mottagaren. Ingen vet vad som i verkligheten hände med guldvaggan. Det var svåra missväxtår 1717 och 1718 och Kungen, Karl XII hade samlat in stora förråd av säd och övriga livsmedel för sitt anfall av Norge. Allmogen svalt och tog vara på vad havet gav, även om man var fullt medveten om att plundring av strandade skepp kunde leda till dödsstraff. Detta är den dramatiska bakgrund som teaterstycket skall spegla. Kjell Eriksson har forskat i källorna och intervjuat många tjörnbor som hört sägnen berättas sedan barndomen, och skrivit ett grundmanus. Med detta som utgångsmaterial har Ragnar Karlsson författat ett teatermanus i fem scener.
Gruppen består av ett femtontal medlemmar av båda könen. De genomförde i fjol 2010, och tidigare år ett liknande projekt kallat ”Silla kommer, silla kommer”, som i första hand var ämnat åt 5:e klassbarnen på Tjörn men som även har spelats med stor framgång för vuxen publik. Här nedan ett bildsvep från föreställningarna år 2011. Pjäsen gavs i repris 2012.

Pjäsen gavs även 2016 i Medborgarhuset Sibräcka

IMG_5719IMG_5746 IMG_5739IMG_5750 IMG_6831 IMG_6939 IMG_6942 IMG_6945 IMG_7027 IMG_6942 IMG_6945 IMG_6956 IMG_6962 IMG_6983 IMG_7004 IMG_7006 IMG_7019IMG_7041 IMG_7045 IMG_7050 IMG_7061 IMG_7068 IMG_7069 IMG_7077 IMG_7106 IMG_7125 IMG_7137 IMG_7147 IMG_7154 IMG_7163IMG_7180 (kopia)

 

 

 

 

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...

Välkommen i föreningen!

Medlemsavgift 150 kr för en medlem och 200 kr för två eller familj. Betala till bg 5807-3412 eller swisha till 123-346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-post-adress. Om du swishar kan du skriva e-post-adressen i meddelande-rutan.

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...