Tjörns hembygdsförening

Årsmöte 2023

mar 30, 2023 | Arkiv

Hembygdsföreningens årsmöte innehöll både förhandling och föredrag

Den 26 mars hölls hembygdsföreningens årsmöte. Det blev inte några förändringar av styrelsen utan omval på både ordförande och ledamöter enligt valberedningens förslag.

Verksamhetsberättelsen visade att det hänt mycket på Bräcke under 2022. Nämnas kan invigningen av den nya samlingslokalen, kosläpp med 700 deltagare, traditionellt midsommarfirande med folkdanslag, barnens dag, besök av kommunens alla femteklassare och öppethållande varje söndag under sommaren.

2023 års program

Inför 2023 planerar föreningen att följa det årsprogram som skickats ut till medlemmarna. Verksamheten kommer i stort att innehålla ungefär samma programpunkter som föregående år. Tyvärr måste även en del kraft läggas på att reparera vingarna på föreningens bägge väderkvarnar.

Föredrag om Carl L. Olausson

Eivor Jansson berättade om sin morfars far Carl. L Olausson som föddes 1863. Carl L. gick sina första mycket korta skolår i skola i Nordre Bäck. En folkskollärare fanns då på hela Tjörn. 20 år gammal gick han på handelsskola i Marstrand. 1876 startade Billströmska och Carl L, gick en kurs där. Carls fru hette Albertina de hade Inga pengar eller boende när de gifte sig. Albertinas pappa hjälpte Carl med 12,000 kr och de kunde köpa en gård i Lilldal. Albertina fick sköta gården och Carl. L. deltog i olika nämnder och styrelser. 1908 ordförande i kommunalstämman och han valdes till häradsdomare 1924. Var med och startade Tjörns Sparbank. Väckte en motion 1906 om ett sanatorium som byggdes 2011. Carl L. hjälpte till med ett testamente och för detta byggdes Lilldal som invigdes 1931. Var även riksdagsman 1908–1916. Han dog 1943.

 

 

Bild 1 – Ordinarie ordförande Eva Ericsson tackade årsmötets ordförande Anna Sjunnesson med en bukett.

Bild 2 – Inga Olsson fick också en present som tack för sitt mångåriga arbete inom hembygdsföreningen av Margareta Olofsson och Eva Ericsson.

Bild 3 – Deltagarna vid årets årsmöte uppgick till cirka 50 personer

Bild 4 – Eivor Jansson är en mångsidig person. Duktig dragspelare och även bra på att berätta. Efter årsmötet höll hon ett uppskattat föredrag om sin morfars far Carl.L. Olausson

Bild 5 – Årsmötesdeltagarna Ulla Johnsson och Inger Heiman tyckte det var trevligt att träffas

Bild 6 – Estrid Nilsson fick en blomma av ordförande Eva Ericsson för sitt arbete inom föreningen.

Bild 7 – I ett hörn av samlingssalen satt valberedningsledamöterna Ylva Karlsson och Estrid Nilsson och förberedde sin anförande

 

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...