Senast föregående Evenemang

Vindöbåtarnas historia

Tjörns hembygdsgård Bräckeliden 103, Hjölteby

Britt Johansson berättar om sin far båtbyggare Carl Andersson och Vindövarvet. Båtkonstruktören Carl var den som grundade Vindövarvet i Nötesund 1926. Varvet har byggt segelbåtar, lotsbåtar, motorbåtar och fyrplatsbåtar. Tjörns hembygdsgård Den 19 november kl. 15.00 - 17.00 Entré 50 kr inklusive kaffe. Välkomna!

Bohuslänsk finnvävnad

Professor Tom Lundin, läkare och forskare från Uppsala och sommarboende på Tjörn, berättar om sitt intresse och sin samling av finnvävnader, som resulterat i ett antal spännande artiklar, vilka sammanställts till en bok.

Bohusläns flora med Ingemar Jonasson

Tjörns hembygdsgård Bräckeliden 103, Hjölteby

VANLIGA OCH OVANLIGA VÄXTER I TJÖRNS FLORA Ingemar Jonasson visar bilder och berättar om växter han mött  i Tjörns marker. Förutom egna böcker om Tjörns natur, har Ingemar varit delansvarig för Bohusläns landskapsflora, som kom ut 2011 och så sent som tidigare i år gav han ut ”Flora Pater Noster” efter att tillsammans med andra […]