Tjörns hembygdsförening

Dagordning för styrelsemöte 2018-06-11 på Bräcke

jun 11, 2018 | 2018

Dagordning för styrelsemöte 2018-06-11 på Bräcke

 1. Mötet öppnas
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Midsommar
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Ekonomisk rapport
 7. Arbetskostnader för inbrott
 8. Stordal- och Fjälebrokvarnarna
 9. Trädgårdsresan
 10. Städningen
 11. Arbetsdagar
 12. Visioner för framtiden!?!
 13. Inkommen post och meddelanden
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte
 16. Mötet avslutas

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.