Bli medlem hos oss

Som medlem i Tjörns Hembygdsförening hjälper du till med arbetet att bevara det ”Tjörnska” kulturarvet. Hembygdsmuseet på Bräcke drivs och sköts genom medlemmarnas ideella arbete där
arbetsuppgifterna är varierande.

Arbetsuppgifterna innehåller löpande drift av anläggningen med underhållsarbete och förvaltning samt den museala verksamheten med skötsel av museets samlingar. En stor uppgift, som har påbörjats, är att föra över och dokumentera våra samlingar i en databas. Dels arbete med de arrangemang som hålls under sommarsäsongen med bl a midsommarfirande, hembygdsdag, barnens dag m m.

Medlemsavgift för 2024

Enskild medlem: 150 kr
Familj: 200 kr

Betalas med BG 5807-3412 med meddelandet: Medlemsavgift
Obs! Glöm inte namn, adress och e-postadess.

Eller swisha till 123 346 64 14 med meddelandet: Medlemsavgift