Tjörns hembygdsförening

Bildrepotage från valborgsfirandet 2012

feb 27, 2013 | Bildarkiv

Foto: Ragnar Karlsson

IMG_0511

Våren hälsas med välklingande körsång

IMG_0503

IMG_0512

En talrik publik hade infunnit sig

IMG_0520

Årets talare var en av Hembygdsföreningens mest engagerande medlem Kjell Eriksson. Han berättade om hur folket levde på Tjörn i tidigare generationer.

IMG_0530

IMG_0533

Kjell_0518

En kunnig och engagerad berättare Kjell Eriksson

 

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.