Tjörns hembygdsförening

Bildrepotage från ”Anton & Manfred” 2014

okt 6, 2014 | Bildarkiv

PD_11_File_005_72
PD_12_File_002_72
PD_14_File_001_72
PD_13_File_004_72
PD_19_File_002_72 PD_18_File_002_72 PD_17_File_002_72 PD_17_File_001_72
PD_15_File_001_72

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...

Köp av byggnad och mark

1973 köpte föreningen ladugårdsbyggnaden jämte 3 000 kvm mark för en summa av 20 000 kr.

25 års jubileum

1972 firades 25 år jubileum. Källaren hade iordningställts som en lokal för arkiv.

Museibyggnaden

1971 gjordes omfattande reparationer av museibyggnaden.

Midsommarfirande

1963 startade midsommarfirandet på Bräcke. Samma år avled föreningens grundare James Waldemar Henry.