Tjörns hembygdsförening

Årskrönika 2005

feb 4, 2011 | 2005, Dokumentarkiv

Av  Mona Axelsson

Årsmöte 16 april 2005

Ett 50-tal medlemmar hade kommit till Bräcke denna soliga vårkväll för att deltaga i årsmötet. Ordföranden Solveig Persson hälsade de närvarande välkomna och därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Då det inte förelåg några särskilda frågor och valnämnden hade väl förberett de val som skulle äga rum, gick det snabbt att klubba av punkterna i dagens föredragningslista. Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Vivan Olausson för sina 33 år i styrelsen.

Här följer en sammanfattning av ordförandens tacktal.
1972 valdes Vivan in som suppleant för Tjörns kommun i Hembygdsföreningens styrelse. Hembygdsföreningens styrelse såg snabbt hennes kvalifikationer och 1976 valdes hon in som ordinarie i styrelsen. Under åren 1987-1994 var hon vice ordf. Vivan har också då och då varit sekreterare i ordinaries frånvaro. Vivan har varit en av de aktiva i: torpinventeringen, studie cirkeln om Tjörn och kulturaftnar, arbetet om emigrationen samt olika utställningar. I fotopärmar har hon dokumenterat föreningens arbete i vardag och fest. Det finns många spår av Vivans arbete för föreningen. Det senaste är hennes medverkan i boken Frusna ögonblick och det blir inte hennes sista ska ni få se. Vivan är ordningsam, noggrann, trogen, hängiven, intresserad av gamla föremål, seder och bruk, men är inte rädd för att förändra och vara med i tiden och på det sättet föra föreningen framåt.
Ordföranden slutade talet med att tacka för allt det stöd hon personligen fått av Vivan under sin tid som ordförande. Hon kommer att sakna Vivan i styrelsearbetet men ser fram emot många år ännu i det dagliga arbetet, som tack från Tjörns hembygdsförening överlämnades en bok med foton från Tjörn och Bohuslän samt en blomma. Så var det dags för en kopp kaffe och en pratstund med bordsgrannarna och därefter var det dags för kvällens föredragshållare Bertil Hagard.

Glimtar ur kvällens föredrag:
Bertil Hagard började sin juristbana 1947-1949 då han ”satt ting” i Orust och Tjörns häradsrätt. På ett underhållande sätt berättade han, utan manuskript, glimtar ur rättsväsendet i Sverige och om sin egen bana inom juridiken. Inget samhälle kan fungera utan regler eller lagar. Riktigt långt tillbaka i tiden måste en lagman kunna lagen utantill, till sin hjälp hade han då korta sentenser som t.ex. Land skall med lag byggas. Gånge hatt till och huva från. Om en arvinge tar livet av arvlåtaren har han inte längre någon arvsrätt. Ingen må sig till arvs dräpa. 1280 kom den äldre Västgötalagen Under kung Magnus Erikssons tid kom landslagen och statslagen. Axel Oxenstiernas rättegångsreformation skapade rättegångsbalken. 1614 kom Svea -, Göta- och Skåne hovrätt till . Hovrätterna i Göteborg och Umeå kom inte förrän 1948. Åren efter det att Bohuslän blivit svenskt var en besvärlig period och då skapades Härads rätterna i Strömstad -Norrviken, Uddevalla -Sunnerviken och Orust-Tjörn. Häradsrätten för Orust-Tjörn låg i Svanesund. 1910 brann byggnaden, där rätten var inrymd, ned till grunden varvid en person omkom. Häradsrätten flyttades då till Varekil. Möblerna där var ganska primitiva, särskilt stolarna var mycket obekväma, så det var ingen risk att man satt och somnade under tinget. 1935 flyttades kansliet till Stenungsund. Där var en domare och två notarier anställda. Småningom fick man ett skrivbiträde, Vanja, hennes skrivbordet bestod av en träskiva lagd över spisen. Det hölls ting var 14:e dag ,ena gången var det ärenden från Orust och andra gången från Tjörn. Folket här ute var mycket laglydigt på den tiden. Brottsmål förekom knappast. Stölder nästan aldrig och förekom det var det nästan alltid en sommargäst. Det fanns gånger då det stod i protokollsboken: ”Denna dag intet ärende.” Landsfiskal Erik Nordström på Hoga var både kronofogde, utmätningsman och åklagare. Albin Andersson i Myggenäs var häradsdomare. En av nämndemännen Oskar Martinsson i Fagerfjäll, cyklade till Stenungsund med sina ärenden, han ansåg att det fanns ingen anledning att skicka på posten och betala porto. Det var också han som sågade veden till uppvärmningen av tingshuset då han tyckte att ta in anbud på vedsågningen blev för dyrt. Den ”domardräkt” som finns i hembygdsföreningens ägo och som hänger på övre hallen i museet, har tillhört Ottosson, han var domare i Stenungsund mellan åren 1928 och 1943. Detta med ämbetsdräkter infördes under Gustav III:es tid. Under Karl XIII och Karl XIV Johans tid fick man en civil ämbetsuniform som bestod av en mörkblå kaftan och knapparna var dekorerade med landskapvapnet. En kortare värja hörde till uniformen. Som avslutning på detta fängslande föredrag berättade Hagard en historia: Vid en domstol i Värmland var en man, Pettersson, anklagad för stöld av ett fickur. Det gick inte att bevisa hans skuld till brottet, varför domstolen frikände honom. Petterssons kommentar blev då: ”Klocka då, får ja behålle den?”
23 april
städdag det började som vanligt klockan nio. De medlemmar som mött upp tog sig an sitt uppdrag med största iver och noggrannhet. Nu var det inte alla som kunde komma denna dagen ,så en del hade varit där tidigare och städat några rum. Några gick dit efteråt och tog det som inte hanns med. Så blev vårt Bräcke städat och fint även denna vår. Ute i trädgården höll Tjörns trädgårdsförening på som små mullvadar och jorden i rabatterna blev lucker och fin. Vet ni förresten, vi får mycket beröm av besökande för vårt fina och välstädade museum och välskötta trädgård. Det berömmet skall ni alla som hjälper till ta åt er. Tänk så mycket roligare det är att städa när man är många som hjälps åt. Kaffe och smörgåsar med den smakliga ”Gunnels röra” och ett lotteri var det även denna gång.
 acapella 30 april Valborg
Vackert och stämningsfullt klingade tonerna av de välkända vårsångerna ut över nejden när Stenkyrka kyrkokör sjöng in våren denna afton. Ordförande Solveig Persson höll, som sig bör, hälsnings anförandet. Första gången Valborg firades på Bräcke var 1977 och då höll Eskil Pettersson Brok vårtalet. I år var det hans dotter, Laila Hjalmarsson, som fått uppdraget. Laila som till vardags varit lärare och på fritid bl.a. ägnat sig åt gymnastik är en genuin ”tjörbo”. Från minnena av sin uppväxt på släktgården i Brok hade hon hämtat en del av sitt vårtal. Lailas tal var inte enbart en hyllning till våren utan också en hyllning till hembygden, Tjörn. Efter det att våren hälsats med ett fyrfaldigt hurra och vi sjungit ”Du gamla du fria” var det dags att gå in i samlingssalen och dricka det medhavda kaffet.

18 Maj
Vårträff för museivakter att träffen är uppskattad märks på antalet vakter som sluter upp av våra drygt 90 vakter var det c:a 60 som kom. Utan dessa trogna medarbetare skulle vi inte kunna hålla vårt museum öppet för allmänheten. Programmet för kvällen var enkelt, information om museet samt lite förtäring som smakade som alltid bra.

28 maj
Bohusläns hembygdsförbunds årsmöte på Tyft Tjörns hembygdsförening hade fått det hedersamma uppdraget att vara värdfolk för Bohusläns hembygdsförbunds årsmöte. Det var ett stort arrangemang men med en positiv styrelse och andra medlemmars hjälp blev det en mycket lyckad dag. Ja, utan att skryta har föreningen fått mycket beröm för den välorganiserade och trevliga dagen.

mera-växter5 juni
Växtköpardagen Det var många som ville köpa växter och förnya sin trädgård när Tjörns trädgårdsförening hade sin växtsäljardag. Det var många växter att välja bland och goda råd om deras skötsel kunde man få, om man behövde. Efter inköpsrundan smakade det gott med en kopp kaffe och en liten pratstund med andra trädgårdsentusiaster.

6 juni
Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag. För första gången firades Sveriges nationaldag som helgdag. Detta gav kanske en annan prägel på det hela. Det var inte bara de olika föreningarna och Svenska kyrkan som var med utan även Tjörns kommun. Det hela började i Stenkyrka kyrka. Till tonerna av Gärdebylåten framförd av Tjörns bygdespelmän tågade de olika föreningarna in med sina fanor och standar och bildade fanborg i koret. Hembygdsföreningens fana bars av Arne Adolfsson och Ture Berntsson. Efter det att alla unisont sjungit psalm 199 höll komminister Johan Ernstsson en kort betraktelse över Apostlagärningarnas 17 kapitel. Georg Keczan spelade orgelmusik och samlingen avslutades med välsignelsen och psalm 200. Därefter tågade vi ned till Billströmska folkhögskolan där festligheterna fortsatte. Rektor Jan-Evert Halldin höll ett hälsningsanförande och därefter var det dags för vår nya kommunchef Bo Svensson att hålla högtidstalet Bo Svensson avslutade talet med att till Barbro Wiskaris ackompanjemang sjunga ”Land du välsignade.” Dagen till ära hade Tjörns kommun instiftat en ny utmärkelse ”Förtjänstfull medborgerlig gärning.” Utmärkelsen gick till Erik Olsson, ”Taxi-Erik” välkänd och omtyckt tjörnbo. ”Taxi-Erik” är känd för sin stora omsorg om sina medmänniskor. En fana delades ut till ”Team Seaside” Tjörns duktiga konståkningsflickor. Det hela avslutades med nationalsången.

stången-reses  24 juni
midsommarafton bjöd på ett strålande väder och det var omkring 2500 personer hade kommit till Bräcke för att fira. Det är en fröjd att se och höra alla barn och deras anhöriga så aktivt delta i firandet, man står och sitter, hoppar och dansar, skrattar och sjunger med i de olika lekarna. Redan vid tvåtiden kommer de första besökarna och ser ut en bra plats till sej på gräsmattan. Allt eftersom tiden närmar sig öppningsdags blir kön av besökare allt längre och bredare. Likt en stor tjock ringlande orm från parkeringen och upp till museet. Biljettförsäljarna har en bråd stund innan alla fått sin biljett och släppts igenom intaget. Klockan tre börjar det, med spelmännen i täten bärs den löv och blomsterprydda majstången fram till sin plats på gräsmattan och med hjälp av många starka armar reses den. Därefter vidtar danslekar, tävlingar, lottförsäljning och läsk och kaffeservering. Även om det för funktionärerna är hektiska timmar ser alla med glädje att det även den här gången blev en lyckad eftermiddag.

3 juli
Hembygdens dag Utställningen i år handlade om den nästan 100-åriga unionen mellan Sverige – Norge och dess upplösning 1905. Genom text , bilder och tidningsartiklar berättade den på ett lättfattligt sätt om unionens tillkomst och upplösning. I sitt invigningstal av utställningen berörde Stig Mattsson bl.a. Vad en utställning om unionsupplösningen har med Tjörns hembygd att göra. Ja egentligen är det mycke lite koppling. Unionsupplösningen var ett politiskt spel som försiggick på det högre riksplanet. Utvecklingen på Tjörn gick sin gilla gång, oberoende av unionen med Norge. Han nämnde också att norskarna anser sig vara bättre än svenskarna på tre område: oljeutvinning, skidåkning och glasstillverkning. (hur är det med skidåkningen nu efter 2006-års- OS? red. anm.) Utställningen var sammanställd av Vivan Olausson, Mona Olausson, May Gunnarsson, Rune Agård och Stig Mattsson. Tack för en lärorik utställning. Hembygdens dag drog som vanligt många besökare och de fick, förutom utställningen, höra dunket från den gamla tröskverksmotorn, se flera hantverk från förr i tiden, bland annat fick de i år få se smeden Anders i smedjan. Kaffeservering och Loppis var det också.

9 juli
Tjörns visfestival pågick i dagarna tre. Lördag var det ”Visor i det gröna” på Bräcke. Besökarantalet blev, trots det otroligt varma och soliga vädret, omkring 300, hade det inte varit så hett hade det med all säkerhet blivit ännu flera. Här bjöds det bl.a på ”Öppen scen”, där den som så ville kunde uppträda. Höjdpunkten på programmet var dock Peter Lundblads framträdande.

10 juli
Hemvändardag för Tjörnbor fick också känna av den ”tropiska hettan” temperaturen höll sig omkring + 30 grader i över en vecka. Detta gjorde att besökarna som vi väntade på föredrog, förståeligt nog, att tillbringa dagen vid havet och i skugga. Men släktforskarna tar nya tag och 2006 ordnar de en ny hemvändardag.

12 juli Bräcke berättar är en återkommande berättarserie med vår mångkunnige Rune Agård. Den här gången handlade det om frierier, bröllop, barn i nu nämnd ordning. Rune kan verkligen konsten att fånga intresset hos publiken när han berättar. Det var mycket att lära, hur frierier gick till förr i världen, hur bröllop skulle ordnas och alla ritualer i samband med ett barns födelse och dop. Vi ser redan fram emot nästa berättardag.

Dräktutställning  16 juli Så var man klädd en utställning med material ur museets rikhaltiga klädsamling. Här visades kläder som använts till vardags och fest. Det var underkläder, blusar, skjortor, klänningar, byxor, skor och hattar. Hattarna var förövrigt tillverkade på Bräcke i den hattateljé som Agda Wallenfeldt hade där. Underklänningar sydda i tunn bomull prydda med brodyr eller spets men det fanns också en virkad underkjol med blått sicksack mönster på. Ja, det var många av oss över de sextio som fick något nostalgiskt i blicken när vi såg utställningen, så här var våra föräldrar klädda en gång. Det var Astrid och Gert Alenhall som sammanställt utställningen och den skall de ha all ära av.

30 juli Musikstämma Vad vore en sommar utan musikstämma med Tjörns bygdespelmän? Detta inslag i sommarprogrammet har blivit populärare för varje år. Det är känt långt utanför Tjörn som ett av sommarens höjdpunkter. Det är inte bara från scenen det spelas, nej man kan också höra buskspel från olika grupper. Alla, både de som spelar och de som lyssnar ser ut att njuta av denna musikaliska blandning. Försök att hitta någon som inte trallar med i sången eller stampar takten.
4 augusti
Kulturvandring på Klädesholmen Med Pelle Stavfeldt som ciceron, fick deltagarna i denna begivenhet veta det som var värt att veta om Klädesholmen. Denna karga ö där husen ligger tätt, tätt som för att skydda varandra mot vädrets makter. Här har det bott människor, till och från, ända från medeltiden, men det var 1700-talets sillperiod som gjorde ön till ett riktigt åretruntsamhälle. Klädesholmen har varit och är betydande inom svensk konservindustri, här produceras c:a femton millioner burkar sill årligen. En inblick i konservindustrins utveckling får man vid ett besök på deras museum ”Sillbua”.

11 augusti
Bygudstjänst ett fyrtiotal ”kyrkbesökare” som kommit för att i den ljumma sommarkvällen lyssna till Stenkyrkas kyrkoherde Jonas Liljeqvists betraktelse och sjunga med i psalmerna, för musiken svarade Klövedals spelmansgille. Vid det efterföljande ”kyrkkaffet” kunde man utbyta tankar kring det man nyss lyssnat till.

barnensdag  14 augusti
Barnens Dag på Bräcke blev en ännu större publikdragare i år än året innan. Det var en stor glädje att se alla dessa barn tillsammans med sina föräldrar och kanske även mor- farföräldrar besöka Bräcke. Det fanns ett stort antal ”stationer” där man visade hur det kunde vara och vad man gjorde förr i tiden. Här kunde barnen klappa de små lammen och kaninerna eller prata med hönsmor och hennes små ”Gullefjun”. I skolsalen fanns en snäll skolfröken som bland annat visade hur man förr fick skriva på griffeltavla och sudda ut med hartass. Sång, musik och sagoläsning fanns också med. Förhoppningsvis väcks intresset för hembygden och dess historia genom den här dagen. Det är ju bland barnen och deras föräldrar den kommande generationen av medlemmar och styrelse för föreningen står att finna.

28 augusti
Föreningarnas dag sätter punkt för sommarprogrammet på Bräcke. Det var 15 året i rad som Föreningarnas dag ordnades. Det var 16 st, föreningar som mött upp och besökarantalet uppgick till mellan 200-300 personer. Nya föreningar för året var Lions Club och Tjörns svampklubb. Här fick vi ta del av vad de olika föreningarna sysslar med och hur man kan bli medlem. Tjörns svampklubb visade upp ett imponerande bord med många olika svampar. Där fanns prov på svampar som går att äta många gånger och sådana man bara äter en gång. Dagen gynnades av fint väder, sol och lagom varmt.

28 oktober
Höstmöte på Billströmska folkhögskolan. Rektor Nils Zandhers Kungälv kåserade över ämnet ”Brödrafolkens väl, gräl och farväl”, och som alltid när Zandhers berättar, satt publiken som trollbunden. På ett medryckande, roande och lärorikt sätt lotsade han oss genom historien om den 91 år långa unionen mellan Norge och Sverige. Det började på Eidsvold 17 maj 1814 där 112 edsvurna norska män enades om att anta en egen grundlag för Norge. Vid freden i Kiel 1814 beslöts att Norge, som under 400 hundra år hört samman med Danmark, skulle tillhöra Sverige. Karl den XIII var den förste svenske kungen som också blev Norges kung, han kom att efterföljas av Karl XIV Johan, Oskar I, Karl XV, och så till sist Oskar II. Norge hade egen regering men utrikespolitiken styrdes från Sverige. Det fanns krafter i Norge som ville att Norge skulle vara ett självständigt land och i slutet av 1800-talet yrkade man på att få egen utrikesförvaltning. Detta vägrade Oskar II och då avgick den norska regeringen 1905. Oskar II kunde inte åstadkomma någon ny norsk regering och då menade stortinget att unionen därmed hade upphört. Läget blev mycket spänt och båda parter vidtog militära förberedelser. Förhandlingar inleddes i Karlstad och den 26 oktober 1905 kom man till en fredlig lösning. Unionen förklarades officiellt som upplöst från den 1 november 1905.

Julfesten 2005
gick av stapeln söndagen den 8 januari 2006. Till denna fest inbjudes alla som under året varit med och arbetat på Bräcke. I år var det omkring 150 inbjudna och av dessa kom närmare 70 personer. Förutom att det bjöds på kaffe med lussekatt och pepparkaka kom Bräckes egna tomtar och delade ut julklappar med och utan rim. (var och en har med sig en julklapp till ett värde av 25 kr) Gunborg Andersson berättade och sjöng på temat från Advent till Trettondedag jul. Det var en mycket intressant sammanställning av julens budskap och firande i ord och ton. Kvällen avslutades med att Rune Agård läste legenden om ”den fjärde vise mannen”. Så gick alla hem glada och nöjda efter en trevlig eftermiddag.

Utöver dessa arrangemang har museet varit öppet ytterligare sju söndagar då guider funnits på plats och kaffeserveringen varit öppen.

Det kommer varje år flera förbokade turistgrupper och besöker museet, och av Tjörns skolbarn är det c:a 500 barn som varje år kommer till Bräcke. Vid varje tillfälle ställer några medlemmar av föreningen upp och visar gästerna runt och berättar om museet och Tjörn.

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...