Bilder från midsommar 2017

Barnen sätter blommor i midsommarstången

Barnen sätter blommor i midsommarstången