Tjörns hembygdsförening

Sju femteklasser från Tjörn besökte under våren 2023 Tjörns Hembygdsförening

jun 2, 2023 | Arkiv

Varje år får alla femteklassare på Tjörn komma till Tjörns Hembygdsförening för en historisk heldag. Fredag den 2 juni kom årets sista klass på besök. Barnen hade fått tidsenliga kläder för sent 1800 tal och de fick spela arbetssökande till trankokeriet på Bringebärsholmen som ligger vid Klädesholmen.

Medlemmar i hembygdsföreningen genomförde ett skådespel som visade livet på Bringebärsholmen vid denna tidsperiod. De fick också träffa Lars Billström, förvaltare, med fru.

Efter skådespelet delades barnen upp i grupper och de fick pröva på olika arbetsuppgifter som var vanliga då. Exempelvis fick de rensa sill, baka bröd, lära sig om örter, träffa mor Malena i ryggåsstugan och göra en grönsakssoppa.

Dagen avslutades med en gemensam lunch och den egentillverkade soppan åts med stor aptit.  Det bakade brödet kompletterade måltiden.  Mätta och belåtna och med ny kunskap  över en del av Tjörns historia lämnade barnen hembygdsgården.

Text o bild Birgith Åhs

Ingegerd Hansson berättar för barnen vad dräkterna  föreställer och kommer ifrån.

I väntan på en barngrupp samlades några av ledarna vid växtkännedomsbordet.

Paret Billström som gestaltas av Ingegerd Hansson och  Christer Wennberg  berättar för barnen att de fått sonen Lars . På bilden syns också greve af Ugglas, delägare av Bringebärsholmens trankokeri.

Maj-Britt Nilsson och Eivor Jansson lärde barnen att rensa sill. Här kollar Eivor den här lille killens jobb.

För att genomföra klassbesöken behövs att många medlemmar ställer upp helt ideellt. På avslutningsdagen samlades hela gruppen utanför samlingssalen.

Tjörns Hembygdsförening deltog i Bohusläns årsstämma 2024 i Strömstad

Eva Ericsson, Arne Andersson och Birgith Åhs var Tjörns Hembygdsföreningsrepresentanter vid den årliga årsstämman för alla hembygdsföreningar i Bohuslän.Stämman hölls i Strömstad med traditionsenliga val och dessutom olika utflykter samtutdelning av Hedersdiplom . Ett...

Valborgsmässoafton på Bräcke 2024

Som traditionen bjuder anordnade Tjörns Hembygdsförening på aftonen ett mycket välbesöktvalborgsmässofirande. Cirka 300 personer kom till Bräcke denna sköna vårkväll ochlyssnade till Stenkyrka och Valla kyrkokör som sjöng in våren med de traditionellavårsångerna....

Mångfalden på Herrön

Professor Gunilla Almered var den 21 april på Bräcke Hembygdsgård och berättade om dehelt unika natur och kulturvärden som finns på Herrön. Gunilla har dokumenterat Herrönsnatur och kultur värden vid två tillfällen både i slutet på 1970 talen och år 2020. Honberättade...

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...