Teatersidan

Här är mötesplatsen för teatergruppen och dess aktuella verksamhet.

2014 års teaterprojekt

Nu i mars 2013 repeterar vi för sommarens uppsättning av
”BEREDSKAPSÅRET 1940”

Grupp_Beredskaps_72_678px

Ensemblen beståra av: Nils-Arne Nilsson, Gunilla Jahnsen, Laila Hjalmarson, Sven Karlsson, Ragnar Karlsson, Estrid Nilsson, Ingrid Caspersson och Kjell Karlsson
Sittande: Gunnel Fosser, Kerstin Lönnbro, Margit Karlsson, Christina Kihlqvist och Mona Larsson (inkopierad)