Repetitionsbilder 12 febr. 2013

Foto: Lars-Erik Pettersson

IMG_2395

Christina Kihlqvist, Nils-Arne Nilsson, Estrid Nilsson (delvis skymd) och Marigit Karlsson

IMG_2379

Christna, Estrid och Margit

IMG_2372

Nils-Arne och Mona Larsson

IMG_2367

Här försöker gruppen lösa ett problem genom ”kollektiv regi”.
Regissören var vid tillfället frånvarande på grund av sjukdom

IMG_2396

Kaffepausen är ett viktigt inslag i vårt konstnärliga skapande.

IMG_2359

Sven Karlsson läser på rollen som länsman.

IMG_2352

Sven Karlsson (i bakgrunden) Kjell Karlsson, Christina Kihlqvist och Margit Karlsson